Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Informacje dla uchodźców w języku ukraińskim

Informacje dla uchodźców w języku ukraińskim

W Urzędzie Marszałkowskim WK-P we Włocławku powstał Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli z Ukrainy. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedzielę  działa obsługa telefoniczna. Obywatele z Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną i wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy. Lokalizacja i kontakt: Włocławek ul. Bechiego 2 (Przedstawicielstwo UM WK-P) email: punkt.wlo@kujawsko-pomorskie.pl telefony: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772.

Informacja

Informacja

Informuję, że pod całodobowymi numerami  telefonu  52 5872771 oraz 52 5872777    , adres mail wczk.pomoc@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz wczk.pomoc2@bydgoszcz.uw.gov.pl   będzie udzielana informacja dotycząca organizacji miejsc dla uchodźców z terytorium Ukrainy.

WW. telefony są wyłącznie do Państwa dyspozycji.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił także ogólnodostępną infolinię pod nr 52 34 97 804 oraz  52 34 97 461 obsługiwaną w języku ukraiński i polskim oraz stronę internetową https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl

 

Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa www.ua.gov.pl oraz infolinia +48 47 721 75 75.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

W dniu 10 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu we Włocławku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Dotację otrzymało 26 podmiotów na łączną kwotę 300.000,00 zł.

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki

Już od najbliższego poniedziałku 21 lutego, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku rozpoczyna nabór wniosków na dwie formy dotacji. Pierwsza z nich skierowana jest do osób bezrobotnych, które chciałyby spróbować swoich sił prowadząc własny biznes. Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wynosi 27 tysięcy złotych.

Dokumenty do pobrania: https://bit.ly/3Lokazx

Kolejny nabór skierowany jest do przedsiębiorców i dotyczy wyposażenia bądź doposażenia stanowisk pracy. W tym wypadku dotacja również wynosi 27 tysięcy złotych.

Dokumenty do pobrania: https://bit.ly/3uvS7s6

Oba nabory prowadzone są jednocześnie od 21 do 25 lutego br.  Więcej szczegółowych informacji na stronie wloclawek.praca.gov.pl lub pod nr tel. 54 234 00 89

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PRZYGOTOWANIE POTRAW ZGODNIE Z TRENDAMI RYNKOWYMI I ZASADAMI ZDROWEGO ŻYWIENIA

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PRZYGOTOWANIE POTRAW ZGODNIE Z TRENDAMI RYNKOWYMI I ZASADAMI ZDROWEGO ŻYWIENIA

Kwalifikacja skierowana jest do osób zarówno tych pracujących w branży gastronomicznej, a nie mających formalnie potwierdzonych kwalifikacji a także osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej oraz osób, które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji.

Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej zdobywać miejsca pracy w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

 

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS LOGISTYK

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS LOGISTYK

Zawód logistyk-spedytor łączy w sobie dwie bardzo ważne profesje (logistyk i spedytor), które bazują w większości na wiedzy praktycznej. To właśnie w praktyce najczęściej powstają różne koncepcje usprawniania przepływu towarów w handlu i dystrybucji, które są potem wykorzystywane w innych dziedzinach zarządzania.

Obecnie polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS FLORYSTA

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS FLORYSTA

Kurs pozwoli na nabycie kompetencji takich jak przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS TRENER PERSONALNY

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS TRENER PERSONALNY

Moduł pozwala na nabycie  podstawowej wiedzy teoretycznej ze wszystkich dziedzin potrzebnych przy rozpoczęciu pracy, takich jak anatomia, fizjologia, antropologia, teoria treningu, dietetyka, ale także obsługa klienta czy sprzedaż usługi. W części praktycznej uwzględnia nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych, doskonalenie umiejętności niezbędnych dla trenera oraz wdrażanie płynnego posługiwania się fachową terminologią. Połączenie teorii z praktyczną częścią kursu daje olbrzymią dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy w charakterze trenera personalnego.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS SERWIS NAPOJÓW MIESZANYCH I ALKOHOLI

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS SERWIS NAPOJÓW MIESZANYCH I ALKOHOLI

Kwalifikacja skierowana jest w szczególności do osób, które pracują już w gastronomii lub hotelarstwie, a także dla osób, które chcą uzyskać nową kwalifikację lub przekwalifikować się. Ponadto kwalifikacja jest odpowiednia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach gastronomicznych, a także dla absolwentów szkół zawodowych z obszaru hotelarstwa i gastronomii.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PROWADZENIE SPRAW KADROWO ? PŁACOWYCH

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PROWADZENIE SPRAW KADROWO ? PŁACOWYCH

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących: stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

 

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ