Archiwum
Poprzednia wersja strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:

Kujawsko-pomorskie
87-800, Włocławek
ul. Stodólna 68, III piętro

Dyrektor: Agnieszka Łoboda
Tel: 54 230-46-29
Adres mail: sekretariat@pcprwloclawek.pl
Stona www: www.pcprwloclawek.pl
Strona Bip: https://pcprwloclawek.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/a0837cwdwl/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego, powstałą 1 stycznia 1999 r. Działa na podstawie ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz innych ustaw określających zadania powiatu w szczególności w zakresie wspierania rodziny i  systemu  pieczy  zastępczej,  polityki  prorodzinnej  i wspierania osób niepełnosprawnych.

 

Do zadań Centrum w szczególności należy:

 

realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej;

realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

realizacja zadań własnych powiatu  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego - przyjęcie do domu pomocy społecznej;

realizacja zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

realizacja zadań powiatu wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W celu realizacji w/w zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  współpracuje z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi.  

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ