Archiwum
Poprzednia wersja strony

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Adres:

Kujawsko-pomorskie
87-820, Kowal
ul. Kopernika 19

Dyrektor: Magdalena Rosłonowska
Tel: (54) 284-18-65
Adres mail: dpskowal@wp.pl
Stona www: http://dpskowal.cba.pl/
Strona Bip: https://dpskowal.rbip.mojregion.info/

Dom Pomocy Społecznej jest wielofunkcyjną jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego, oddaną do użytku w 1997r.

 

Od lipca 2012 roku Dyrektorem Domu  jest Pan Piotr Zbonikowski. Od chwili objęcia stanowiska wprowadza innowacyjne działania w jednostce, dzięki czemu oferta Domu jest bardzo atrakcyjna, konkurencyjna i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w środowisku lokalnym, powiecie jak również w całym kraju.

 

W Domu działają:

 

- Dom Pomocy Społecznej dla 75 osób przewlekle somatycznie chorych. W wyniku ogromnego zainteresowania osób  chorych z całej Polski w 2017 roku Dyrektor zwiększył  liczbę mieszkańców z 66 na 75.

 

To nowoczesna, wyspecjalizowana placówka, spełniająca wszelkie warunki standaryzacji, jedna z niewielu w Polsce dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.

 

- Ośrodek Rehabilitacyjny przyjmujący jednorazowo na turnus 20-25 osób z całej Polski.

 

Od początku działalności Dom prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na SM i inne schorzenia neurologiczne (stany po udarach). Turnusy cieszą się dużą renomą. Pacjenci ćwiczą w salach wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz – w ramach swoich potrzeb i możliwości w pokojach. Dla każdego pacjenta ustalony jest indywidualny plan usprawniania w oparciu o diagnozę, wskazania i możliwości fizyczne chorego.

 

Proponowane zabiegi:

 

FIZYKOTERAPIA: galwanizacja, jonoforeza, stymulacja, prądy interferencyjne, światłolecznictwo: lampy Sollux, kwarcowa, bioptron i laser, inhalacje, magnetoterapia, ultradźwięki, KINEZYTERAPIA: ćwiczenia indywidualne, grupowe, rozciągające, równoważne, wysiłkowe, gimnastyka korekcyjne, ćw. na zestawie ciężarkowo-bloczkowym (UGUL),ścieżka zdrowia, HYDROTERAPIA: jacuzzi, kąpiel wirowa kończyn dolnych, MASAŻ: klasyczny, mechaniczny, drenaż limfatyczny, KRIOTERAPIA MIEJSCOWA, HORTITERAPIA (uzdrawianie przez kontakt z roślinnością), NOWOCZESNA SIŁOWNIA PLENEROWA.

 

- Środowiskowy Dom Samopomocy wspierający 35 osób niepełnosprawnych. Jest on  placówką świadczącą usługi specjalistyczne. Funkcjonuje od września 2004 roku. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne, z terenu gmin powiatu włocławskiego, które korzystają z zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych.

 

W Domu Pomocy Społecznej w Kowalu oprócz pracowników świadczących pracę na umowę o pracę również są osoby bezrobotne, które mają możliwość odbycia stażu zawodowego. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami działającymi na terenie powiatu włocławskiego jak również poza nim (min.: szkoły, Urzędy, biblioteka, Gminne Koła Gospodyń, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia, Fundacje).

 

Osiągnięcia- innowacje:

 

stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, 100% pracowników wykwalifikowanych na zajmowanych stanowiskach, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych

prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych  dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologicznej,

poszerzenie usług świadczonych przez Dom poprzez ich uatrakcyjnienie: kącik rekreacyjno-wypoczynkowy, minizoo, mini-szklarnia, kompleks przyrządów do ćwiczeń fitness- nowoczesna siłownia plenerowa, boisko do koszykówki, ścieżka zdrowia,

utworzenie ogrodu zimowego (minipalmiarni) poprzez zadaszenie III piętra- uzdrawianie przez kontakt z roślinnością- hortiterapia, jako jeden z nielicznych  Domów w Polsce,

założenie solarów słonecznych jako alternatywnego źródła energii, dostarczającego ciepłą wodę

termomodernizacja budynku

stała współpraca na wielu płaszczyznach z seniorami z terenu gminy Kowal (szkolenia, kursy, spotkania, wycieczki integracyjne)

udział mieszkańców oraz uczestników ŚDS w różnego rodzaju projektach, konkursach tj:

projekt „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych z Gminy Miasta Kowal i gmin ościennych” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,                     

projekt „Podróż do samodzielności ”Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  we Włocławku współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

projekt „Sprawni Niepełnosprawni w pracy” Kurs Pracownik małej gastronomii realizowany przez  CEiK „Zenit” we Włocławku współfinansowany  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie” Nagrody i wyróżnienia za spektakle teatralne do grupy teatralnej „Niepokorni” , oraz SZOK”, 

Ogólnopolski Konkurs Literacki Prozy i Poezji dla osób niepełnosprawnych i Międzynarodowe Biennale sztuki organizowane przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa- wyróżnienia, publikacje twórczości,

współpraca z Fundacją Św. Jana Jerozolimskiego  w Warszawie – pielgrzymki osób niepełnoprawnych do Lourdes.

festiwal „FART” Organizowany przez Fundację „Wiatrak” w Bydgoszczy. Nagrody i wyróżnienia  w kategorii: muzyka, fotografia, rękodzieło, literatura

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych Pt. Pejzaż polski Toruń –nagrody i wyróżnienia dla mieszkańców Domu

organizacja przez Dom Otwartych Mistrzostw Szachowych ŚDS i DPS,

j) wystawa prac mieszkańców Domu, uczestników ŚDS oraz turnusu rehabilitacyjnego „Mocni sztuką” w Centrum Kultury we Włocławku,

wydanie czterech tomików wierszy mieszkanki Domu –Pani Marii Stawickiej-Madej

materiały filmowe z cyklu Zwyczajni-Niezwyczajni ukazujące mieszkańców, którzy mogą się pochwalić zdolnościami malarskimi, literackimi itp.

W 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu wykonano zadanie inwestycyjne pn.: ”Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy i dostosowanie na sale terapeutyczne oraz zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do nowej sali terapeutycznej” dzięki, któremu ośrodek zyskał dodatkową salę terapeutyczną o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na zajęcia informatyczne i muzyczne. Na doposażenie sali zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

doposażono również pracownię kulinarną w nową zmywarkę, zakupiono: wyrzynarkę na zajęcia stolarskie, głośnik przenośny na muzykoterapię oraz sprzęt sportowy.

w roku 2018  dostosowano pozostałą część łącznika na sale terapeutyczne: salę doświadczania świata, pokój psychologa/pokój kierownika. Wyposażenie do Sali doświadczania świata sfinansowane ze środków z programu „Za  życiem”, skierowanego do osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną spełniających kryteria art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej. W ramach programu zakupiono: kolumny bąbelkowe, oświetlenie (baldachim i kaskada świetlna), siedziska, materace, pomoce sensoryczne.

z programu „Za życiem” finansowane są również dodatkowe zajęcia terapeutyczne – dogoterapia, wycieczki, wyjścia do kina, zakup materiałów na terapię zajęciową, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia pracowników.

Należy podkreślić, że wszystkie działania podejmowane i realizowanie w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu są wykonywane z myślą o mieszkańcach przebywających w placówce. Dokonywane zmiany w znaczący sposób łagodzą trudną sytuację wielu osób, a świadczone usługi dostosowywane są do indywidualnych sytuacji i potrzeb tych osób, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i możliwość dokonywania wyborów. Takie podejście przyczynia się do zmiany stereotypowego postrzegania  roli instytucji pomocy społecznej, która integruje środowisko i indywidualne potrzeby beneficjentów

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ