Archiwum
Poprzednia wersja strony

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej
Adres:

Kujawsko-pomorskie
87-865 Izbica Kujawska
ul. Nowomiejska 5

Dyrektor: Janusz Nadolny
Tel: 54 286 - 60-53
Adres mail: loizbica@poczta.onet.pl
Stona www: loizbica.pl/
Strona Bip: http://loizbica.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/ZSIzbicaKUJ/strytkaESP

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej to szkoła z wieloletnią tradycją. W roku 2015 obchodzono 70. rocznicę jej istnienia.Profesor Henryk Wysłouch na temat powstania szkoły pisał, że 25 września 1945 roku utworzono „gimnazjum na wsi i dla wsi”, a także, że jeszcze w tym samym roku na patrona szkoły obrano „Jana Kasprowicza – syna chłopa kujawskiego, jednego z największych polskich poetów, wielkiego człowieka i wielkiego Polaka”.

Już w pierwotnym zamyśle miała to być szkoła kształcąca młodych ludzi, związanych z lokalnym środowiskiem i taki kierunek obrały następne pokolenia, dzięki czemu szkoła nadal związana jest z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej. Przez dziesięciolecia szkoła zmieniała swój wizerunek zewnętrzny, rozbudowywała się, modernizowała, stawała się coraz bardziej nowoczesna, wychodząc naprzeciw potrzebom kształcących się w niej uczniów. Obecne wyposażenie klasopracowni jest na miarę XXI wieku, nie odbiega w tym zakresie od szkół wielkomiejskich.Uczniowie mają nie tylko możliwość zdobywania wiedzy. Mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia, uczestnicząc w różnych konkursach i olimpiadach. W szkole uczyło się wielu laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych.

Rzeczywistość pokazuje, że cel, jaki przyświecał założycielom szkoły jest wciąż realizowany. Wielu uczniów osiąga wysokie wyniki nauczania, co umożliwia im uzyskiwanie stypendiów – stypendium Premiera i stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dużą atrakcją dla uczniów jest wymiana polsko – niemiecka i współpraca ze Szkołą Realną w Ueberlingen w Niemczech. Radością szkoły są absolwenci, którzy kończą studia, zdobywają tytuły naukowe, zajmują wysokie stanowiska oraz osiągają zawodowe sukcesy.  

W skład Zespołu Szkół wchodzą

I. Liceum Ogólnokształcące-4 letnie (podbudowa szkoła podstawowa)  o profilu:

 •  politechniczno – obronnym:
  • klasa mundurowa- możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: wojsku, straży granicznej, policji,
  • możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, biwakach, wyjazdach na poligony, zawodach sportowo-obronnych, strzelaniu z Kbks’,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach technicznych ,wojskowych, policyjnych,
  • możliwość realizacji przedmiotu dodatkowego „techniki operacyjne.
 • biologiczno-kosmetycznym:
  • kształcenie ogólne wraz z przedmiotem dodatkowym takimi jak: „biologia w kosmetyce”,
  • kształcenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, odnowy biologicznej i wizażu,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na kierunkach biologiczno-chemicznych, medycznych, zawodowych,
  • przygotowywanie do pracy w zawodach związanych z kosmetyką i wizażem,
  • współpracę z gabinetami kosmetycznymi.
 • humanistyczno-językowym:
  • niestandardowe nauczanie dwóch języków obcych dające możliwość zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, takich jak np. Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • możliwość uczestnictwa w kole teatralnym,
  • możliwość uczestnictwa w wymianie polsko niemieckiej młodzieży- współpraca ze szkoła w Uberlingen w Niemczech,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach uniwersyteckich: filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, pedagogika, prawo, dziennikarstwo itp.

II. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

Na ten kierunek przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową i chcą uzupełnić wykształcenie do średniego. Szkoła działa w systemie zaocznym i zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

III.  Technikum 5-letnie (dzienne)-podbudowa szkoła podstawowa

 • Technik informatyk
 • Technik logistyk – NOWOŚĆ od 2020r!!

  Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.

  • najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy,
  • przedstawiciele handlowi, magazynierzy.
  • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
  • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

  Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – NOWOŚĆ od 2020r!!

  Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

  W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

  • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
  • stosowania receptur gastronomicznych,
  • układania i oceny jadłospisów,
  • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
  • stosowania technik nakrywania stołu,
  • współpracy w zespole,
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
  • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
  • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • Technik elektryk- NOWOŚĆ od 2020r!!

  Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • eksploatowania instalacji elektrycznych;
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową

 • Technik mechanik maszyn CNC – NOWOŚĆ od 2020r!!

  Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania.

  Mechanik – programista obrabiarek CNC:

  • odpowiada za obsługę techniczną maszyn i urządzeń,
  • organizuje i obsługuje stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań ( stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno – pomiarowe itp. ),
  • stosuje nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek skrawających, konwencjonalnych ( tokarki, frezerki ) i sterowanych numerycznie CNC,
  • uczestniczy w procesie wytwarzania i użytkowania maszyn i urządzeń,
  • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali,
  • sporządza szkice oraz rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych,
  • obsługuje linie produkcyjne, montażowe,

  Technik mechanik jest poszukiwany do następujących działów produkcji:

  • technolog produkcji z wykorzystaniem technik programowania elektronicznego,
  • nadzór nad urządzeniami i maszynami CNC – dział utrzymania ruchu,
  • programista – tworzenie programów dla obrabiarek, ich sprawdzanie, uruchamianie ?i nadzór,
  • obsługa i eksploatacja obrabiarek CNC – operator obrabiarek CNC,
  • dział pomiarów – metrolog, kontroler jakości,

 

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ