Archiwum
Poprzednia wersja strony

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Adres:

Kujawsko-pomorskie
87-800 Włocławek
ul. Stodólna 68, III piętro

Dyrektor: Joanna Nowak-Kaźmierczak
Tel: 54 230-46-59
Adres mail: pzonwloclawek@gmail.com
Strona Bip: http://pzon.rbip.mojregion.info/

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku został powołany Zarządzeniem Nr 7/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004 r.i rozpoczął działalność 1 października 2004 roku.

 

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą wystąpić mieszkańcy powiatu włocławskiego, zgodnie z właściwością miejscową, którą ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności oraz przebywające na jego terenie osoby:

 

bezdomne,

przebywające w zakładach karnych i poprawczych,

przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych (do wniosku należy wówczas załączyć oświadczenie).

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ