Archiwum
Poprzednia wersja strony

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
Adres:

Kujawsko-pomorskie
87-821, Baruchowo
Kurowo 44

Dyrektor: Małgorzata Smolińska
Tel: (54) 284-56-26
Stona www: dpskurowo@wloclawek.home.pl
Strona Bip: https://dpskurowo.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/dpskurowo2/SkrytkaESP

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego zapewniającą kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę 60 osobom przewlekle psychicznie chorym, obojga płci. Ma zasięg ponadpowiatowy, a decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej do Domu.

 

Usytuowany jest w odległości 2,5 km od trasy Kowal – Gostynin. Położony w typowo wiejskim krajobrazie. Teren przynależny do Domu ma powierzchnię 1,5 ha. Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek wyposażony został w windę, w system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy, drugi stopień monitoringu połączony jest bezpośrednio ze stanowiskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Wokół Domu znajduje się teren rekreacyjny, oczka wodne, ogród.

 

Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie miało miejsce 3 czerwca 1996 roku i wtedy też przyjęto pierwszych mieszkańców.

 

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Włocławskiego Nr 134/96 z dnia 11 grudnia 1996 roku powołano Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymagającymi leczenia szpitalnego.

 

9 października 1998r. przyjęto mieszkańców na pobyt stacjonarny.

 

Jesteśmy placówką zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokajamy niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

 

Cel stawiany przed placówką to organizacja życia opartego na atmosferze rodzinnej. Duży nacisk kładziemy na aktywizację naszych podopiecznych. W DPS w Kurowie prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

 

zajęcia terapeutyczne

zajęcia z psychologiem

zajęcia ruchowe

zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym terapia manualna.

Rodzaj, zakres programowy, wymiar czasu zajęć są dostosowywane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

 

W Domu znajdują się pokoje 1 osobowe i 2 osobowe z łazienką, przedpokojem i z wbudowaną szafą wnękową oraz pokój wieloosobowy dla osób leżących. Pokoje mieszkańców wyposażone są w tapczan, szafy, szafki nocne, stół, krzesła, półki do kwiatów, obrazy, dywan, lampki nocne, w odpowiednią liczbę wyprowadzeń, pozwalających na swobodne korzystanie z energii elektrycznej. Intymność w pokoju zapewniają zamontowane rolety w oknach. Pokoje mieszkalne zaopatrzone są w łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Dom posiada pomieszczenia ogólnodostępne dla mieszkańców:

 

jadalnię;

aneks wypoczynkowy z fontanną;

salę dziennego pobytu;

hol przy wyjściu na taras;

gabinet medycznej pomocy doraźnej;

salę terapii zajęciowej;

salę terapeutyczną ;

salę hydroterapii i rehabilitacji;

miejsce kultu religijnego;

pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;

pomieszczenie kuchenne, przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez mieszkańców;

łazienkę ogólnodostępną;

palarnię.

do dyspozycji gości - 1 pokój gościnny.

Nad stanem zdrowia Mieszkańców czuwają pielęgniarki i opiekunki. Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne są całodobowe. Dom funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej – wypracowanym stylu polegającym na wprowadzeniu zasad otwartej komunikacji i demokracji. Społeczność terapeutyczna zapewnia mieszkańcom bezpieczną bazę, stwarza warunki do tworzenia sojuszu terapeutycznego wzmacniając poczucie bezpieczeństwa. Relacje tworzone w ramach społeczności mają charakter terapeutyczny.

 

W Domu działa Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy, którego zadaniem jest określenie Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca. W Domu funkcjonuje Rada mieszkańców, która jest organem doradczym dla ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ