Archiwum
Poprzednia wersja strony

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań"

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Adres:

Kujawsko-pomorskie
87-840, Lubień Kujawski
ul. Żwirki i Wigury 4B

Dyrektor: Monika Kierzkowska
Tel: (54) 284-30-15
Adres mail: domdziecka.lubien@op.pl
Strona Bip: https://pow-przystan.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/PrzystanLubien/SkrytkaESP

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim zlokalizowana jest przy ul. Żwirki i Wigury 4b w Lubieniu Kujawskim. Powstała z dniem 1 października 2017 roku w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na podstawie na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXVII/268/17 we Włocławku z dnia 22 września 2017. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej. Na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia obsługę administracyjną, finansową w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim Szczegółowy zakres działalności określa Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu nr 595/17 z dnia 5 października 2017. 

 

Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14 dzieci lub osób pełnoletnich realizujących obowiązek szkolny na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 25 roku życia. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej formie pieczy zastępczej.

 

Do podstawowych zadań należy: 

 

zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;

podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku

i możliwości rozwojowych;

objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;

zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki,

w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Placówka mieści się w nowo wybudowanym 2 kondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej 361,2 m2. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

 

1/ parter:

 

Kuchnia

Pokój dzienny

Klatka schodowa

Łazienka

Pokój wychowawców

Gabinet terapii

Pomieszczenia gospodarcze – dwa

Skład opału

Kotłownia

Pokój dla osób niepełnosprawnych

Pralnia/suszarnia

Komunikacja

Wiatrołap

Spiżarnia

2/piętro

 

Sześć pokoi 2 osobowych

Dwa WC

Dwie łazienki

Komunikacja z holem 

Placówka spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz spełnia standardy zawarte w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.

 

Zadania z zakresu opieki i wychowania dziecka oraz pracy z rodziną realizowane są przez zespół wychowawców wspieranych przez specjalistów: pedagoga, pracownika socjalnego

i psychologa.

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE "PRZYSTAŃ" I OSTOJA" W LUBIENIU KUJAWSKIM

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ