Archiwum
Poprzednia wersja strony

Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych

Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Adres:

Kujawsko-pomorskie
ul. Szpitalna 6a
87-800 Włocławek

Tel: (54) 416-53-23, (54) 416-53-97
Adres mail: spzps@data.pl
Strona Bip: http://spzps.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/spzps_wloclawek

Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku posiada w swoich strukturach niemalże wszystkie poradnie specjalistyczne, tak dla dzieci jak i dla dorosłych, poradnie stomatologiczne, rehabilitacyjne oraz zdrowia psychicznego. W skład Zespołu wchodzą także pracownie diagnostyczne i laboratoria.

Jednostka ma zawarte z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy umowy na następujące rodzaje świadczeń :

 

1.     Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne

 

kardiologia

leczenie chorób naczyń

alergologia

dermatologia

neurologia

onkologia

leczenie gruźlicy i chorób płuc

leczenie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

reumatologia

alergologia dla dzieci

położnictwo i ginekologia

ginekologia dla dziewcząt

chirurgia ogólna

chirurgia dziecięca

diabetologia

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

leczenie osteoporozy

diabetologia dla dzieci

okulistyka

okulistyka dla dzieci

otolaryngologia

otolaryngologia dziecięca

logopedia 

urologia

endokrynologia

medycyna sportowa

endokrynologia dla dzieci

gastroenterologia

2. Leczenie Stomatologiczne

 

świadczenia ogólnostomatologiczne

chirurgia stomatologiczna

3. Rehabilitacja Lecznicza

 

lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

fizjoterapia ambulatoryjna

rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym

4. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

 

świadczenia w poradni zdrowia psychicznego

świadczenia psychologiczne

w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

w oddziale dziennym psychiatrycznym

5. Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 

program profilaktyki raka piersi

program profilaktyki raka szyjki macicy – zakres skojarzony do AOS poradnia ginekologiczna

W laboratoriach oraz pracowniach diagnostycznych funkcjonujących w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych wykonywane są przede wszystkim badania pacjentom naszych przychodni i poradni, ale świadczymy, także usługi dla pacjentów innych podmiotów działalności leczniczej oraz osób prywatnych.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ