Archiwum
Poprzednia wersja strony

Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie

Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie
Adres:

Kujawsko-pomorskie
Lubraniec-Parcele 30
87-890 Lubraniec

Dyrektor: Ksymena Walczak
Tel: 54 286-20-60
Adres mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl
Stona www: www.marysin.edu.pl
Strona Bip: https://zsmarysin.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/ZSMarysin/SkrytkaESP

Szkoła w Lubrańcu – Marysinie od ponad stu lat kształci młodych ludzi i przekazuje ponadczasowe wartości: miłość do ojczyzny, zrozumienie przyrody i szacunek do solidnej pracy. Historia placówki sięga roku 1913. Pomysłodawcą założenia szkoły był biskup Stanisław Zdzitowiecki, który zwrócił się do pani Marii Grodzickiej z prośbą o utworzenie w tym rejonie Kujaw dla wiejskich dziewcząt placówki oświatowej o charakterze katolickim. Pani Grodzicka pod budowę szkoły, której była fundatorką, oddała 6 ha gruntu na terenie tzw. Dolinki - do dziś miejsce to nazywane jest od jej imienia Marysinem.

 

 

Obecnie Zespół Szkół w Marysinie kształci absolwentów szkół podstawowych. W technikum można zdobyć  zawód: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik logistyk, technik ochrony środowiska,  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych;  w szkole policealnej: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej; natomiast w szkole branżowej I stopnia: kucharz, rolnik i sprzedawca. Zespół Szkół w Marysinie łączy w sobie tradycję i nowoczesność.  Szkoła rozwija się zarówno pod względem infrastruktury, jak i procesu kształcenia. Placówka dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice interaktywne, rzutniki i komputery. Uczniowie korzystają m.in. z multimedialnej sali do nauki języków obcych oraz dwóch sal informatycznych. Dzięki podpisanym wielu porozumieniom z jednostkami wojskowymi młodzież może uczestniczyć w pokazach wojskowych czy kursach udzielania pierwszej pomocy. Uczestnictwo w projekcie unijnym Erasmus + zaowocowało wyjazdami na niezwykle atrakcyjne praktyki zagraniczne, dzięki którym uczniowie nie tylko nabywają praktyczne umiejętności, ale również mają możliwość poznania innych kultur. Uczniowie Zespołu Szkół w  Marysinie aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności i kultywują tradycje regionalne. Dowodem na to może być ich udział w Powiatowym Święcie Żuru Kujawskiego czy Powiatowych Wystawach Stołów „Wielkanoc na Kujawach” i „Wigilia na Kujawach”. Działające w szkole Koło Wolontariatu propaguje idee bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ