Archiwum
Poprzednia wersja strony

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Adres:

Kujawsko-pomorskie
ul. Kapitulna 24
87-800 Włocławek

Dyrektor: Anna Jackowska
Tel: (54)232-29-41, (54)234-00-89 , (54)234-00-90
Adres mail: towl@praca.gov.pl
Stona www: http://wloclawek.praca.gov.pl
Strona Bip: http://pupwloclawek.bip.gov.pl
Adres skrytki ePUAP:pupwloclawek/SkrytkaESP

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest jednostką organizacyjną  samorządu powiatowego zajmującą się instytucjonalną obsługą rynku pracy. Obejmuje swym zasięgiem obszar dwóch powiatów: grodzkiego – Miasta Włocławek i ziemskiego – Powiatu Włocławskiego, wykonując zadania  samorządów wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy władzami powiatów w 1999 roku, sprawuje Starosta Włocławski.

 

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania przy pomocy dwóch Filii mających siedziby w Kowalu i w Lubrańcu. Pracownicy Urzędu obsługują osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku również w  wyznaczonych  punktach obsługi na terenie wszystkich gmin powiatu włocławskiego.

 

Głównym celem podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest realizacja zadań polegających na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Do podstawowych zadań zalicza się:

 

 

 

rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy,

pośrednictwo pracy,

poradnictwo zawodowe,

inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz innych działań na rzecz osób bezrobotnych.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ