Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

26 stycznia 2023
12:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 24/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 24 listopada  2022 roku.

5.     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  dla Miasta Włocławek  na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

6.     Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

16 stycznia 2023
13:00

L Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 11 stycznia 2023 roku

 

 

ZAB.0002.1.2023

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 4102 oraz z 2018 r. poz. 5391) zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 r. o godzinie  13:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady L Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

13 stycznia 2023
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28. 

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 29/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2022 r.

5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.

6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. 

7) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

 

28 grudnia 2022
12:00

XLIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

 

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.    Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.    Przyjęcie protokołu nr XLVIII/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku.

5.    Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. i od dnia 21 grudnia 2022 r. do dnia sesji.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

10. Rozstrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

14. Oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.

15 grudnia 2022
11:00

XLVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.    Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.    Przyjęcie protokołu nr XLVII/22 z dnia 9 listopada 2022 roku.

5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia sesji.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023- 2038:

a)  przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038,

b)  przedstawienie opinii komisji,

c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  dyskusja,

e)  głosowanie.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2023 rok:

a)  przedstawienie projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023,

b)  przedstawienie opinii komisji,

c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  dyskusja,

e)  głosowanie.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

9.    Oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu.

29 listopada 2022
9:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i  Sportu Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 24/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 października 2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

7.     Opracowanie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

29 listopada 2022
13:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 13:00  w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 28/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 r.

5)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 (materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

7)     Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. 

8)     Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

29 listopada 2022
11:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 28 października  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

7.     Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu ochrony Środowiska.

8.     Opracowanie projektu planu pracy  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

25 listopada 2022
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 października 2022 r.

5)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038.

6)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

7)     Opracowanie projektu planu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

8)     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji zadania: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

24 listopada 2022
14:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 2 listopada  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r. ).

7.     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji zadania p.n.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

8.     Opracowanie projektu planu pracy  Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku  na 2023 rok.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

24 listopada 2022
12:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  27 października  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

7.     Opracowanie projektu planu pracy  Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

09 listopada 2022
13:00

XLVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z dnia 28 września 2022 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 28 września 2022 r. do 25 października 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 26 października 2022 r. do dnia sesji.

6)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

7)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 r. 

8)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

9)    Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2023 r. 

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Włocławskiego do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

12)  Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski. 

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

17)  Informacja Starosty Włocławskiego uwzględniająca wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w każdym roku przez osoby do tego zobowiązane za rok miniony oraz analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych w ciągu roku, w innych terminach, w związku ze zdarzeniami, z których wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.

18)  Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2022 r. przez radnych Rady Powiatu we Włocławku.

19)  Oświadczenia radnych.

20)  Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

09 listopada 2022

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku po sesji rady powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września 2022 r.

5)     Zapoznanie z protokołami z kontroli:

a)     w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,

b)     w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu,

6)     Ustalenie zakresu kontroli w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej.

7)     Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

8)     Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

02 listopada 2022
13:30

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 2 listopada 2022 roku  o godz. 13:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 9 września 2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 października 2022
12:30

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku  o godz. 12:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 6 września  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2023 roku.

6.     Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włocławku na temat płatności i wypłat środków rolnikom z terenu powiatu włocławskiego.

7.     Sprawozdanie z badań dotyczących pomiarów emisji hałasu do środowiska pochodzącego z obiektów pływających z napędem spalinowym pływających po Jeziorze Ługowiska.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 października 2022
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 września 2022 r.

5)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 r.

6)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

7)     Sprawy różne.

8)     Zamknięcie obrad Komisji.

28 października 2022
10:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku  o godz. 10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 30 września 2022 roku.

5.     Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

27 października 2022
13:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku  o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  8 września  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Włocławskiego do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „ Salutaris”.

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko  - Pomorskiego.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

27 października 2022
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku o godzinie 12:00  w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 27/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 2022 r.

5)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

6)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

7)     Sprawy różne.

8)     Zamknięcie obrad Komisji.

30 września 2022
12:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

I część posiedzenia Komisji o godzinie: 12:00 w siedzibie  Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w  Lubrańcu Marysinie. 

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 9 września 2022 roku.
 5. Analiza przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.

 

II część posiedzenia Komisji o godzinie: 13:30 w siedzibie Zespołu Szkół w Lubrańcu, przy ul.  Brzeskiej 51.

6.     Analiza przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół w Lubrańcu.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

28 września 2022
12:00

XLVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1) Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4) Przyjęcie protokołu nr XLV/22 z dnia 3 sierpnia 2022 roku.

5) Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 3 sierpnia 2022 r. do 20 września 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 21 września 2022 r. do dnia sesji.

6) Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu włocławskiego za lata 2020 – 2021.

7) Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2021;

b) Sprawozdawanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2021;

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze powiatu włocławskiego na rok 2021;

d) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodnego w Kole na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2021;

e) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze powiatu włocławskiego za 2021 rok;

f) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2021.

8) Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2021 roku.

9) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.  

10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Fabianki oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Baruchowo zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Choceń zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Chodecz zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Fabianki zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Miasto Kowal zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

18) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej "strefy ciszy" na Jeziorze Ługowiska.

19) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. 

20) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

21) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

22) Oświadczenia radnych.

23) Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu.

16 września 2022
13:30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 16 września 2022 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 11/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 9 marca 2022 roku.

5.     Rozpatrzenie petycji w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Ługowiska.

6.     Przyjęcie projektu uchwały pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej „ strefy ciszy” na Jeziorze Ługowiska.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

16 września 2022
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 19/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 czerwca 2022 r.

5)     Informacja o wydanych pozwolenia i przyjętych zgłoszeniach w 2022 r.

6)     Informacja Zarządu Powiatu dotycząca realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego.

7)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Fabianki oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie.

8)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Baruchowo zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

9)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Choceń zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

10) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Chodecz zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

11) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Fabianki zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

12) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

13) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Miasto Kowal zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

14) Sprawy różne.

15) Zamknięcie obrad Komisji.

16 września 2022
10:30

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 16 września 2022 roku o godzinie 10:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 26/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r.

5)     Informacja Starosty Włocławskiego o prowadzonych w I półroczu 2022 r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

6)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

7)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

8)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

09 września 2022

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad Komisji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 20 czerwca 2022 roku.

5.       Informacja z realizacji programów z udziałem szkół powiatu włocławskiego w roku szkolnym 2021/2022 z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

6.       Informacja Zarządu Powiatu z udzielonych dotacji w zakresie sportu w roku 2021.

7.       Informacja na temat wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku.

8.       Sprawy różne.

9.       Zamknięcie obrad Komisji.

 

09 września 2022

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21 czerwca 2022 roku.

5.      Informacja  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

6.      Informacja na temat realizacji zadań rzeczowych realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z uwzględnieniem kosztów i sposobu  funkcjonowania  Zespołu w  2021 roku.

7.      Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca ilości i zakresu działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

09 września 2022

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 r.

5)      Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.  

6)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

7)      Zapoznanie z protokołami z kontroli:

a)      w Starostwie Powiatowym we Włocławku,

b)      w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego,

8)      Ustalenie zakresu kontroli:

a)      w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

b)      w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.

9)      Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.

10)  Sprawy różne.

11)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

08 września 2022

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie  Komisji  Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  6 czerwca   2022 roku.

5.      Informacja Zarządu  Powiatu o udziale i pracach przedstawicieli powiatu włocławskiego w związkach i stowarzyszeniach.

6.      Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2021 roku, w tym odwołań od rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowań administracyjnych.

7.      Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji przez Powiat Włocławski w 2021 roku zadania zleconego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i funkcjonowania punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

06 września 2022

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 6 września 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 3 sierpnia  2022 roku.

5.      Rozpatrzenie pisma z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu we Włocławku  uchwały „ wyznaczającej obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie dotyczącym jeziora Karaśnia.

6.      Sprawy różne.

7.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

03 sierpnia 2022
12:00

XLV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XLV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.      Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.      Przyjęcie protokołu nr XLIV/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 26 lipca 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia  27 lipca 2022 r. do dnia sesji.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

11.  Oświadczenia radnych.

12.  Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu.

 

 

03 sierpnia 2022

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 roku o godzinie 13:30 ( po sesji), w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 19/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 11 marca 2022 roku.

5.      Raport z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy za 2021 rok  na terenie  powiatu  włocławskiego.

6.      Informacja o wynikach kontroli  obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko – pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2021 roku.

7.      Informacja o wykorzystaniu przez Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu włocławskiego dotacji podmiotowych z różnych źródeł na realizację prac konserwacyjnych, napraw, urządzeń i obiektów melioracyjnych za rok 2021 oraz z realizacji zadań wynikających z nadzoru starosty nad spółkami wodnymi lokalne partnerstwo wodne.

8.      Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań związanych  z ochroną gruntów rolnych i leśnych za 2021 rok.

9.      Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a.       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2021.

b.      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego  za rok  2021.

c.       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze powiatu włocławskiego za rok  2021.

d.      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kole na obszarze powiatu włocławskiego za rok  2021.

e.       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze powiatu włocławskiego za rok  2021.

f.        Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku  na obszarze powiatu włocławskiego za rok  2021.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

30 czerwca 2022

XLIV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 23 czerwca 2022 roku

 

ZAB.0002.7.2022

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr XLIII/22 z dnia 27 maja 2022 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 28 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 10 czerwca 2022 r. do dnia sesji.

6)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę/najem na czas określony, do 5 lat pomieszczeń na prowadzenie laboratorium analitycznego przy ul. Wyszyńskiego (bud.E) przez wyłoniony w drodze konkursu podmiot świadczący usługi diagnostyczne.

7)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

8)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego.

9)    Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 

10)       Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.

11)       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.  

13)  Oświadczenia radnych.

14)  Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z poźn.zm.), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

        Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

21 czerwca 2022
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 maja 2022 r.

5)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

6)      Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2021 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2021 na realizację zadań oświatowych.  

7)      Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

8)      Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.

9)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

10)  Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

11)  Sprawy różne.

12)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

 

21 czerwca 2022

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 24 (I piętro).

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 19/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2022 r.

5)      Ustalenie zakresu kontroli Centrum Usług Wspólnych.

6)      Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

7)      Sprawy różne.

8)      Zamknięcie obrad Komisji.

 

        Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej

      Barbara Wałęsa     

 

21 czerwca 2022

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komsji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  21 czerwca  2022 roku o godzinie 14:00 w sali nr 24 (I piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 9 maja 2022 roku.

5.      Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 rok.

6.      Sprawy różne.

7.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

20 czerwca 2022

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komsji  Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku.

 

 

I część posiedzenia Komisji o godzinie: 930 w siedzibie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „ Jaś ” i „ Małgosia” w Brzeziu.

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 lutego 2022 roku.
 5. Informacja o działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych „ Jaś” i „ Małgosia” w Brzeziu.

 

II część posiedzenia Komisji o godzinie: 1230 w siedzibie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Ostoja” i „ Przystań”, ul. Żwirki i Wigury 4 a w Lubieiu  Kujawskim.

 1. Informacja o działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych „ Ostoja” i „ Przystań ” w Lubieniu Kujawskim. 
 2. Sprawozdanie z realizacji rocznego „ Programu Współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 3. Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych  z 2021 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej  w roku 2021 na realizację zadań oświatowych.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego. 
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad  Komisji.

 

14 czerwca 2022

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 18/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 marca 2022 r.

5)      Sprawozdanie z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022.

6)      Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu realizacji zadań drogowych na terenie Powiatu Włocławskiego oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2022 r.

7)      Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o postępie w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – stan na dzień 11.05.2022 r.

8)      Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu.

9)      Sprawy różne.

10)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury i Rozwoju

      Bogdan Domżalski

 

06 czerwca 2022

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godzinie 13:00 w sali nr 206 (II piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Stodólna 68.

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 9 maja  2022 roku.

5.      Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie rozdziału środków Funduszu Pracy na rok 2022.

6.      Informacja o realizacji w 2021 roku programów finansowanych ze środków pozabudżetowych i ich efektów rzeczowych związanych z aktywizacją bezrobotnych i ograniczaniem bezrobocia.

7.      Informacja Starosty z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

8.      Informacja na temat obsługi interesantów w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Stodólnej 68.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

27 maja 2022

XLIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 20 maja 2022 roku

 

ZAB.0002.6.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr XLII/22 z dnia 10 maja 2022 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 10 maja 2022 r. do 16 maja 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 17 maja 2022 r. do dnia sesji.

6)    Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2021 r.

7)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

8)    Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2021 rok:

a)    debata,

b)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

9)           Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.  

10)       Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 584/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

11)       Przedstawienie Uchwały nr 6/S/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok. 

12)       Przedstawienie uchwały nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2021 r. 

13)       Przedstawienie uchwały Nr 4/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Włocławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Włocławskiego za 2021 rok.

14)       Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu za rok 2021.

15)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r.

16)       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r.

17)       Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Włocławskiego za rok 2021.

18)       Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2021 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej.

19)       Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2021.

20)       Oświadczenia radnych.

21)       Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z poźn.zm.), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

 

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

10 maja 2022

Komisja Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 18/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2022 r.

5)      Wyrażenie opinii w sprawie Rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2021 r.

6)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

7)      Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2021 rok.

8)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

9)      Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.

10)  Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 584/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

11)  Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r.

12)  Zapoznanie z Uchwałą nr 6/S/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok. 

13)  Dyskusja na temat realizacji budżetu za rok 2021 z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, rzetelności i celowości, a także przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

14)  Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2021 r. 

15)  Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r.

16)  Sprawy różne.

17)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

        Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej

      Barbara Wałęsa

10 maja 2022

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 24/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 lutego 2022 r.

5)      Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych w 2021 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

6)      Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2022 r.

7)      Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.

8)      Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 584/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

9)      Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r.

10)  Zapoznanie z Uchwałą nr 6/S/2022 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok. 

11)  Sprawy różne.

12)  Zamknięcie obrad Komisji.

10 maja 2022

XLII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.      Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.      Przyjęcie protokołu nr XLI/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 5 maja 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia  6 maja 2022 r. do dnia sesji.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

8.      Oświadczenia radnych.

9.      Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu.

 

09 maja 2022

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 19/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  1 marca 2022 roku.

5.      Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności i spraw obronnych na obszarze Powiatu Włocławskiego.

6.      Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu komunikacji ze szczególnym  uwzględnieniem  transportu zbiorowego.

7.      Raport o stanie powiatu włocławskiego.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad Komisji.

09 maja 2022

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 19/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 28 lutego 2022 roku.

5.      Roczne Sprawozdanie Dyrektora Samodzielnego Publiczego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2021 roku.

6.      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za rok 2021.

7.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 kwietnia 2022
12:00

XLI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

11 marca 2022
13:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku. odbędzie się w dniu 11 marca 2022 roku o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 18/21 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 roku.

5.     Sprawozdanie z działalności i z osiągnietych wyników w zwalczaniu kłusownictwa przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Włocławskiego za 2021 rok.

6.     Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Włocławskiego w roku 2021.

7.     Sprawozdanie z działalności  Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w 2021 roku.

8.     Informacja  z realizacji zadań wynikających z nadzoru Starosty  nad gospodarką leśną.

9.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2021 roku.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad Komisji.

 

10 marca 2022
13:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  10 marca 2022 r. o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 17/21 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 listopada  2021 r.

5)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach za rok 2021.

6)      Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań z zakresu komunikacji prowadzonych przez powiat w roku 2021.

7)      Informacja Zarządu Powiatu o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w 2021 roku  oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

8)      Informacja Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym”.

9)      Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2021 roku.

10)  Sprawy różne.

11)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury i Rozwoju

      Bogdan Domżalski

 

09 marca 2022
12:00

XL Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/22 z dnia 3 marca 2022 roku.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 3 marca 2022 r. do dnia 6 marca 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 7 marca 2022 r. do dnia sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Lubieńcu. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Lubieńcu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Lubieńcu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Lubieńcu.
 10. I l . Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubieńcu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwale budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.
 13.  Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Powiatu.
03 marca 2022
12:00

XXXIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.      Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.      Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia  24 lutego 2022 r. do dnia sesji.

6.      Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2021 r.

7.      Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

8.      Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku  o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta  Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2021 r. wraz z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023”. Kierunki działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2022.

9.      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania  w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

10.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2021 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

11.  Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 za rok 2021.

12.  Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027 za rok 2021.

13.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków  lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokości.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy przyznania w roku 2022 dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

18.  Oświadczenia radnych.

19.  Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.

 

01 marca 2022

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 1 marca 2022 roku.

 

.Porządek obrad:

 

I część posiedzenia Komisji o godzinie: 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego
we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 18/21 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego z dnia 23 listopada 2021 roku.

5.      Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu za 2021 rok wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego  na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2021 roku.

6.      Raport roczny 2021 o stanie bezpieczeństwa  w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

7.      Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych,  Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2021.

8.      Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2021 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2021 roku.

9.      Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2021 roku.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2021 roku.

 

II część posiedzenia Komisji  o godzinie: 14:00 w siedzibie Urzędu Pracy we Włocławku, przy ul. Kapitulnej 24,  pokój nr 24 ( II piętro).

 

11.  Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 –2027 za rok 2021.

12.  Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z wykorzystania środków Funduszu Pracy za rok 2021.

13.  Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamkniecie obrad Komisji.

 

 

28 lutego 2022

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 17/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 grudnia 2021 r.

5)     Sprawozdanie z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2021.

6)     Zapoznanie z protokołem z kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

7)     Ustalenie zakresu kontroli – udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, poprzedzona informacją Zarządu Powiatu.

8)     Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

        Przewodniczący