Archiwum
Poprzednia wersja strony

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Adres:

Kujawsko-pomorskie
87 – 840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 18

Dyrektor: Dorota Kamińska
Tel: (54) 284-31-55
Adres mail: poradnia-psych-pedag@wp.pl
Stona www: http://www.ppplubienkujawski.szkolnastrona.pl/
Strona Bip: http://ppplubienkuj.rbip.mojregion.info/

W dniu 1 września 1989 r., na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, powołano Terenową Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Lubieniu Kujawskim. Poradnia udzielać miała pomocy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym znajdującym się na terenie gmin: Lubień Kujawski, Chodecz, Kowal, Baruchowo.

 

W 1993 r. decyzją Kuratora Oświaty we Włocławku Terenowa Poradnia  Wychowawczo - Zawodowa w Lubieniu Kujawskim przekształcona została w Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Siedziba poradni mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 18 w Lubieniu Kujawskim.W styczniu 1999 roku, wyniku reformy administracyjnej kraju, zmienił się rejon działania placówki i do dziś obejmuje tereny: miasta i gminy Lubień Kujawski, miasta i gminy Chodecz, miasta i gminy Kowal, gminy Baruchowo, gminy Fabianki, gminy Lubanie, gminy Włocławek. Każda z gmin posiada swój punkt konsultacyjny, w którym przyjmowani są klienci.

 

Poradnia jest placówką oświatową wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół i innych placówek w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży. Z racji swojej funkcji placówka udziela pomocy wymienionym osobom i instytucjom. Podstawą tych działań jest dziecko i jego problemy.Powyższe cele realizowane są poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową.

 

Osoby korzystające z dobrowolnych i nieodpłatnych usług poradni mają prawo do: anonimowości oraz zachowania i poszanowania tajemnicy.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ