Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Sekretariat tel. 54 230 46 00 
Kancelaria  tel. 54 230 46 66, fax 54 230 46 71
Wicestarosta tel. 54 230 46 47
Członek Zarządu Powiatu tel. 54 230 46 56
|Sekretarz tel. 54 230 46 12
Audytor wewnętrzny tel. 54 230 46 44

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

tel. 54 230 46 12

 

Wydział Komunikacji
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Naczelnik tel. 54 230 46 23
Rejestracja pojazdów tel. 54 230 46 25; 54 230 46 26; 54 230 46 37
Wydawanie dowodów rejestracyjnych tel. 54 230 46 30
Wydawanie praw jazdy tel.  54 230 46 31 
Zmiany w dowodach rejestracyjnych tel.  54 230 46 32 
Transport publiczny tel.  54 230 46 38 

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Naczelnik tel. 54 230 46 46
Edukacja, sport, kultura, promocja tel. 54 230 46 27 
Dotacje OSP, sprowadzanie zwłok, pomoc prawna tel. 54 230 46 39 

 

Wydział Finansowo-Księgowy
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Skarbnik tel. 54 230 46 19
Główna księgowa tel. 54 230 46 70 
Sprawozdawczość, finanse tel. 54 230 46 06
Księgowość, płace tel. 54 230 46 17 

 

Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Zarządzanie kryzysowe tel. 54 230 46 18
Sprawy administracyjno-gospodarcze tel. 54 230 46 14 
Obsługa Zarządu Powiatu tel. 54 230 46 33
Obsługa Rady Powiatu tel. 54 230 46 07 
Inspektor Danych Osobowych tel. 54 230 46 60
Skargi, wnioski, petycje tel. 54 230 46 41
Informatycy tel. 54 230 46 34
Archiwum tel. 54 230 46 13
Biuro rzeczy znalezionych tel. 54 230 46 10

 

Wydział Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Naczelnik tel. 54 230 46 50
Projekty i fundusze zewnętrzne tel. 54 230 46 51 

 

Referat Zamówień Publicznych
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Kierownik tel. 54 230 46 49
Zamówienia publiczne 54 230 46 44, 54 230 46 45 

 

Administracja kadrowa
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Kadry 54 230 46 69

 

Centrum Usług Wspólnych
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Dyrektor  tel. 54 230 46 08
Główna Księgowa  tel. 54 230 46 08
Księgowość tel. 54 230 46 64, tel. 54 230 46 67, 54 230 46 22

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek

Punkt informacyjny tel. 54 230 46 65

 

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek 

Kierownik tel. 54 230 46 28
Punkt obsługi interesanta tel. 54 230 46 16 
Wnioski o pozwolenia na budowę tel. 54 230 46 20; 54 230 46 09
Zgłoszenia robót budowlanych tel. 54 230 46 15

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek

Naczelnik tel. 54 230 46 55
Leśnictwo, rekultywacja, odpady tel. 54 230 46 21 
Ochrona gruntów rolnych, geologia, karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego tel. 54 230 46 24 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek

Naczelnik tel. 54 230 46 93
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 54 230 46 81 
Gospodarka nieruchomościami tel. 54 230 46 88, 54 230 46 87
Wydawanie wypisów i wyrysów tel. 54 230 46 89 
Ewidencja gruntów i budynków tel. 54 230 46 90; 54 230 46 84; 54 230 46 80
Klasyfikacja gruntów tel.  54 230 46 85;
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 54 230 46 86 
Wprowadzanie danych do map numerycznych tel. 54 230 46 96; 54 230 46 95
Geodeta Powiatowy tel. 54 230 46 94 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek

Powiatowy Inspektor tel.  54 230 46 75
Pracownicy tel.  54 230 46 74 
Księgowość tel. 54 230 46 73

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek

Sekretariat tel. 54 230 46 29
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych tel. 54 230 46 42
Domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze tel. 54 230 46 52
Rodzinna piecza zastępcza tel. 54 230 46 58
Centrum Wsparcia Rodziny 54 230 46 54

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek

Przewodnicząca tel. 54 230 46 61
Sekretariat tel. 54 230 46 59

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ