Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

L Sesja Rady Powiatu we Włocławku

L Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Dotacje na sport

Dotacje na sport

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 11 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 739/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.

 

Powiatowe Przewozy Pasażerskie w 2023 r. - ROZKŁADY JAZDY

Powiatowe Przewozy Pasażerskie w 2023 r. - ROZKŁADY JAZDY

XI Powiatowy Konkurs "Życie i twórczość Jana Kasprowicza" w Izbicy Kujawskiej

XI Powiatowy Konkurs "Życie i twórczość Jana Kasprowicza" w Izbicy Kujawskiej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Włocławskiego

Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Włocławskiego

XLVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XLVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku
Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ