Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS SERWIS NAPOJÓW MIESZANYCH I ALKOHOLI

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS SERWIS NAPOJÓW MIESZANYCH I ALKOHOLI

Kwalifikacja skierowana jest w szczególności do osób, które pracują już w gastronomii lub hotelarstwie, a także dla osób, które chcą uzyskać nową kwalifikację lub przekwalifikować się. Ponadto kwalifikacja jest odpowiednia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach gastronomicznych, a także dla absolwentów szkół zawodowych z obszaru hotelarstwa i gastronomii.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PROWADZENIE SPRAW KADROWO ? PŁACOWYCH

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PROWADZENIE SPRAW KADROWO ? PŁACOWYCH

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących: stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

 

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Diagnosta samochodowy kontroluje stan wszystkich układów i części, które są zamontowane w pojeździe, od stanu nadwozia, przez zawieszenie i układ napędowy, aż po elektrykę i hamulce. Część czynności wykonywanych jest w sposób ręczny, bez wykorzystywania dodatkowych urządzeń i narzędzi. Dokładne zbadanie stanu zawieszenia czy hamulców wymaga jednak wprowadzenia danego pojazdu na kanał w celu umożliwienia szczegółowych oględzin poszczególnych elementów podwozia. W klasycznej stacji diagnostycznej używa się także wielu innych narzędzi oraz specjalistycznych urządzeń, które obsługuje diagnosta samochodowy.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd powiatu we Włocławku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski.

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku  uchwałą nr 550/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze ponadgminnym
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2022 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku,
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 35 (sekretariat)
lub nadesłać drogą pocztą na w/w adres.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku
Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ