Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Diagnosta samochodowy kontroluje stan wszystkich układów i części, które są zamontowane w pojeździe, od stanu nadwozia, przez zawieszenie i układ napędowy, aż po elektrykę i hamulce. Część czynności wykonywanych jest w sposób ręczny, bez wykorzystywania dodatkowych urządzeń i narzędzi. Dokładne zbadanie stanu zawieszenia czy hamulców wymaga jednak wprowadzenia danego pojazdu na kanał w celu umożliwienia szczegółowych oględzin poszczególnych elementów podwozia. W klasycznej stacji diagnostycznej używa się także wielu innych narzędzi oraz specjalistycznych urządzeń, które obsługuje diagnosta samochodowy.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd powiatu we Włocławku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski.

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku  uchwałą nr 550/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze ponadgminnym
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2022 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku,
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 35 (sekretariat)
lub nadesłać drogą pocztą na w/w adres.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Wykaz ofert

Wykaz ofert

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2022 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ