Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Program specjalny pn. "Mama wraca do pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Program specjalny pn. "Mama wraca do pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Program specjalny pn. "Mama wraca do pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

„Mama wraca do pracy”.

Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , sprawujących opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem.

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od marca 2023 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Mama wraca do pracy”.


CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU:

Celem programu specjalnego jest udzielenie wsparcia bezrobotnym kobietom, zamieszkałym na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które sprawują opiekę nad przynajmniej 1 dzieckiem w powrocie na rynek pracy

Pierwszeństwo udziału w programie będą miały kobiety, które wychowują dzieci do 6 roku życia.
              

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: MARZEC – GRUDZIEŃ 2023 r.

 

Działania, które będą realizowane w ramach programu specjalnego „Mama wraca do pracy”:

1. Rekrutacja uczestniczek programu, wybór grupy docelowej.

2. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.

3. Pośrednictwo pracy.

4. Prace interwencyjne.

5. Specyficzny element wspierający zatrudnienie – bon na niwelowanie barier.

Bon wypłacany uczestniczkom programu od momentu podjęcia zatrudnienia, co miesiąc, przez okres 9 miesięcy. Bon na niwelowanie barier będzie można przeznaczyć  na dowolny cel, w zależności od indywidualnej sytuacji rodzica.

 

   

 

ROZWIĄZANIA,  KTÓRE ZOSTANĄ ZASTOSOWANE W PROGRAMIE SPECJALNYM:

Ø  kompleksowe wsparcie uczestniczek programu przez doradców zawodowych i pośredników pracy.

Ø  zastosowanie elementu specyficznego wspierającego zatrudnienie w postaci bonu na niwelowanie barier, wypłacanego uczestniczkom co miesiąc przez 9 miesięcy w okresie refundowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez 6 miesięcy oraz przy zatrudnieniu po okresie refundacji na 3 miesiące.

Ø  refundacja dla pracodawców za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy, przy jednoczesnym zatrudnieniu na okres 9 miesięcy,
(6 miesięcy refundacji + 3 miesiące zatrudnienia po okresie refundacji).

Ø  badania lekarskie sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Sfinansowanie badań lekarskich przez Urząd stanowić będzie dla pracodawców, oprócz refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dodatkową zachętę do zatrudnienia uczestniczek programu.

Ø  zwrot kosztów dojazdu do pracy.

 

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ