Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności - Energia nowych kwalifikacji « wstecz

Poruszanie się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych

Poruszanie się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ – Starostę Włocławskiego.

Program Aktywna Szkoła - trwa nabór

Odbiór przebudowanych dróg powiatowych w miejscowościach: Chodecz, Lubień Kujawski i Bogusławice (gmina Kowal).

Odbiór przebudowanych dróg powiatowych w miejscowościach: Chodecz, Lubień Kujawski i Bogusławice (gmina Kowal).

Konsultacje społeczne - stowarzyszenie WŁOF

Już 5-6 lipca na Lotnisku w Kruszynie - Święto Powiatu Włocławskiego 2024!

Już 5-6 lipca na Lotnisku w Kruszynie - Święto Powiatu Włocławskiego 2024!

Powiat Włocławski świętuje! Już 5-6 lipca na Lotnisku w Kruszynie wielka impreza - Święto Powiatu Włocławskiego 2024! Pierwszy dzień - 5 lipca (piątek) wystąpią: VALINSKY, RIPSS, ZEILY, LATE, ZetHA, MODELKI oraz KUBAŃCZYK. Drugi dzień - 6 lipca (sobota) wystąpią: Chór Mi Alegria, zespół CLASSIC, zespół Lubraneckie Gitary oraz… URSZULA! Dla najmłodszych wiele atrakcji m.in. Pan Sprężynka - Bąbel Ziombel. Czeka Nas również kulinarna uczta, czyli FESTIWAL SMAKU dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Włocławskiego. Serdecznie zapraszamy! Bądźcie z Nami 5-6 lipca, Lotnisko Kruszyn!

1 milion złotych trafia do Powiatu Włocławskiego z przeznaczeniem na budowę sal sportowych w Chodczu i Lubrańcu - Marysinie!

1 milion złotych trafia do Powiatu Włocławskiego z przeznaczeniem na budowę sal sportowych w Chodczu i Lubrańcu - Marysinie!

XIII edycja Święta Żuru Kujawskiego w Starym Brześciu!

XIII edycja Święta Żuru Kujawskiego w Starym Brześciu!

Już wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach KFS!

Już wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach KFS!

IV Powiatowy Piknik Strażacki!

IV Powiatowy Piknik Strażacki!

Premie dla młodych rolników - inwestycje leśne!

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe!

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe!

III Sesja Rady Powiatu we Włocławku

III Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Powiatowy Dzień Dziecka połączony z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego w Nasiegniewie

Powiatowy Dzień Dziecka połączony z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego w Nasiegniewie

Uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji

Uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji

VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Chodczu!

VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Chodczu!

Uczniowe ZS w Lubrańcu Marysinie na praktykach w Grecji!

Uczniowe ZS w Lubrańcu Marysinie na praktykach w Grecji!

Uroczystość z okazji 25-lecia Związku OSP RP we Włocławku, Dnia Strażaka i Powiatowego Dnia Druhenek w Choceniu

Uroczystość z okazji 25-lecia Związku OSP RP we Włocławku, Dnia Strażaka i Powiatowego Dnia Druhenek w Choceniu

II Sesja Rady Powiatu we Włocławku

II Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Projekt umowy na dofinansowanie dla OSP przyjęty na I posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Powiatu.

Projekt umowy na dofinansowanie dla OSP przyjęty na I posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Powiatu.

I Sesja VII kadencji Rady Powiatu we Włocławku - radni złożyli ślubowanie, wybrano Zarząd Powiatu i Prezydium Rady.

I Sesja VII kadencji Rady Powiatu we Włocławku - radni złożyli ślubowanie, wybrano Zarząd Powiatu i Prezydium Rady.

Wizyta Wiceministra Sportu i Turystyki Pana Ireneusza Rasia

Wizyta Wiceministra Sportu i Turystyki Pana Ireneusza Rasia

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku E przy Powiatowym Centrum Zdrowia i wizyta Wiceministra Zdrowia.

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku E przy Powiatowym Centrum Zdrowia i wizyta Wiceministra Zdrowia.

Kolejne pieniądze z PUP na dotacje!

Kolejne pieniądze z PUP na dotacje!

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO dot. wygaszanych pojazdów

XXIV Powiatowa Wystawa Stoły Wielkanocne na Kujawach

XXIV Powiatowa Wystawa Stoły Wielkanocne na Kujawach

Uroczyste otwarcie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Zacisze" i "Zakątek" w Nasiegniewie

Uroczyste otwarcie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Zacisze" i "Zakątek" w Nasiegniewie

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Konferencja prasowa dotycząca oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski.

Konferencja prasowa dotycząca oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski.

Ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu

Powiatowy Dzień Kobiet 2024!

Powiatowy Dzień Kobiet 2024!

Podsumowanie Balu Charytatywnego 2024

Podsumowanie Balu Charytatywnego 2024

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu "Rodzina w centrum Etap I"

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu "Rodzina w centrum Etap I"

Dopłaty do kukurydzy - wnioski do 29 lutego!

Kluby sportowe otrzymały od Powiatu Włocławkiego wsparcie finansowe. Umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. zostały podpisane

Kluby sportowe otrzymały od Powiatu Włocławkiego wsparcie finansowe. Umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. zostały podpisane

Umów się na wizytę w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku i uniknij kolejek!

Umów się na wizytę w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku i uniknij kolejek!

II Bal Charytatywny

II Bal Charytatywny

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Prace remontowe w Wydziale Komunikacji zakończone! #ZmieniamySiędlaWas

Prace remontowe w Wydziale Komunikacji zakończone! #ZmieniamySiędlaWas

Umowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie podpisana!

Umowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie podpisana!

LXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

LXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego zwiększone! Zarząd Powiatu podjął uchwałę.

Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego zwiększone! Zarząd Powiatu podjął uchwałę.

Powiat Włocławski kolejny rok wspiera klub ANWIL Włocławek!

Powiat Włocławski kolejny rok wspiera klub ANWIL Włocławek!

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Jubileusz 25-lecia Powiatu Włocławskiego

Jubileusz 25-lecia Powiatu Włocławskiego

XXIII Wystawa Stoły Wigilijne na Kujawach w Kowalu

XXIII Wystawa Stoły Wigilijne na Kujawach w Kowalu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

Dotacja na zabytki - Uchwała w sprawie określenia terminu naboru wniosków.

Dotacja na zabytki - Uchwała w sprawie określenia terminu naboru wniosków.

UCHWAŁA NR 891/23 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU - publiczny transport zbiorowy

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Program wyrównywania różnic między regionami III - rok 2024

Uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku Nr 899/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

INFORMACJA! Zakończenie remontu ul. Lipnowskiej

INFORMACJA! Zakończenie remontu ul. Lipnowskiej

Spotkanie świąteczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Powiat Włocławski. Na scenie Bryska!

Spotkanie świąteczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Powiat Włocławski. Na scenie Bryska!

"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON

"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON

I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Realizacja projektu pod nazwą "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia"

Realizacja projektu pod nazwą "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia"

Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ? prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród ochotników zainteresowanych służbą wojskową. Ponad 8 200 ochotników przekroczyło bramy 84 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (w tym ponad 740 ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego). Od momentu wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło ponad 42 000 ochotników (zarówno na szkolenie podstawowe, jak i szkolenie specjalistyczne bezpośrednio 

z pasywnej rezerwy). To pokazuje, jak Wojsko Polskie otworzyło się na oczekiwania społeczeństwa. Kolejny turnus DZSW rozpocznie się 15 stycznia 2024 roku. 

Zgodnie z decyzją nr 104/MON z dn. 2 października 2023r.) poniżej terminy turnusów DZSW w 2024r. 

A.27-dniowych turnusów w terminie: 

15.01 – 10.02

19.02 – 16.03

02.04 – 28.04

06.05 – 01.06

10.06 – 06.07

15.07 – 10.08

19.08 – 14.09

30.09 – 26.10

18.11 – 14.12

 

B.12-dniowych turnusów (dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa oraz programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej) w terminie:

10.06 – 21.06

17.06 – 28.06

 

Ochotników zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego zapraszamy do kujawsko-pomorskich Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz zachęcamy do aplikowania do służby wojskowej za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zostanzolnierzem.pl.

Wszyscy zainteresowani służbą wojskową mogą udać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku na ul. Okrężną 25 a od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki do 18.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 08.00 do 14.00 (tel. 261 441 048).

 

Informacje na temat rekrutacji do wszystkich form służby wojskowej znajdują się również na stronie internetowej WCR we Włocławku www.wcrwloclawek.wp.mil.pl, oraz profilach Facebook i Twitter.

Konsultacje Społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Konsultacje Społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki!

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki!

Rozporządzenie Nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Spotkanie informacyjne i Kabaret Skeczów Męczących w Cypriance

Spotkanie informacyjne i Kabaret Skeczów Męczących w Cypriance

INFORMACJA - 10 listopada 2023 r. Wydział Komunikacji będzie nieczynny!!!

LIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

LIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

Spotkanie informacyjne w ramach projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu"

Spotkanie informacyjne w ramach projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu"

Zaproszenie na Wojskowe Dni Otwarte

Zaproszenie na Wojskowe Dni Otwarte

PUP poleca - pierwszy odcinek podcastu "Z pracą na Ty"!

PUP poleca - pierwszy odcinek podcastu "Z pracą na Ty"!

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w PCKZiU w Chodczu

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w PCKZiU w Chodczu

Nowa era komunikacji odważnie wkracza do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku!

Nowa era komunikacji odważnie wkracza do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku!

Podpisano umowy na budowę 5 przejść dla pieszych!

Podpisano umowy na budowę 5 przejść dla pieszych!

58. Sesja Rady Powiatu we Włocławku

58. Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki w Grabkowie, gmina Kowal

Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki w Grabkowie, gmina Kowal

Informacja - prace remontowe w Wydziale Komunikacji!

Informacja - prace remontowe w Wydziale Komunikacji!

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Reprezentacja Powiatu Włocławskiego na Wojewódzkich Dożynkach 2023 w Inowrocławiu

Reprezentacja Powiatu Włocławskiego na Wojewódzkich Dożynkach 2023 w Inowrocławiu

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową

"Silna Biało-Czerwona"

"Silna Biało-Czerwona"

Ważna informacja dla rolników! Odpowiedź na apel Rady Powiatu we Włocławku.

Ważna informacja dla rolników! Odpowiedź na apel Rady Powiatu we Włocławku.

Etap wojewódzki Bitwy Regionów

Etap wojewódzki Bitwy Regionów

Droga powiatowa Lubraniec-Kruszynek przebudowana i uroczyście otwarta!

Droga powiatowa Lubraniec-Kruszynek przebudowana i uroczyście otwarta!

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Zdrowia - największej inwestycji w historii Powiatu Włocławskiego!

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Zdrowia - największej inwestycji w historii Powiatu Włocławskiego!

INFORMACJA

INFORMACJA

Silna Biało-Czerwona - Święto Wojska Polskiego

Silna Biało-Czerwona - Święto Wojska Polskiego

Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Nasiegniewie

Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Nasiegniewie

Mistrzostwa Europy FAI Modeli Latających na Uwięzi dla Seniorów i Juniorów 7-12.08.2023 Lotnisko Kruszyn

Mistrzostwa Europy FAI Modeli Latających na Uwięzi dla Seniorów i Juniorów 7-12.08.2023 Lotnisko Kruszyn

LVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

LVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Rekrutacja na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Rekrutacja na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Święto Powiatu Włocławskiego 2023!

Święto Powiatu Włocławskiego 2023!

Święto Powiatu Włocławskiego 2023 - tak bawił się powiat włocławski w Kruszynie!

PUP Włocławek informuje: Rusza nabór w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

PUP Włocławek informuje: Rusza nabór w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Bitwa Regionów 2023 w Lubieniu Kujawskim

Bitwa Regionów 2023 w Lubieniu Kujawskim

Uroczyste otwarcie Parku Rozrywki w Lubaniu - impreza pod patronatem Starosty Włocławskiego

Uroczyste otwarcie Parku Rozrywki w Lubaniu - impreza pod patronatem Starosty Włocławskiego

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

INFORMACJA

W związku z odwołaniem przez Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że na dokonanie czynności związanych z:

- rejestracją,

- przerejestrowaniem,

- zgłoszeniem zbycia,

- zgłoszeniem nabycia

od  dnia 1 lipca 2023 roku obowiązuje termin 30 dni.

LV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

LV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLSKWAGEN Transporter

Tak wygląda wyposażanie Powiatowego Centrum Zdrowia - największej inwestycji w historii Powiatu Włocławskiego!

Tak wygląda wyposażanie Powiatowego Centrum Zdrowia - największej inwestycji w historii Powiatu Włocławskiego!

XII edycja Święta Żuru Kujawskiego w Starym Brześciu

XII edycja Święta Żuru Kujawskiego w Starym Brześciu

V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych - wspaniała muzyczna uczta w Chodczu

V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych - wspaniała muzyczna uczta w Chodczu

LIV Sesja Rady Powiatu we Włocławku - jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Włocławku!

LIV Sesja Rady Powiatu we Włocławku - jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Włocławku!

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

III Powiatowy Piknik Strażacki

III Powiatowy Piknik Strażacki

Obrady Komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Obrady Komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Z początkiem czerwca PUP we Włocławku ruszy z naborem wniosków z KFS

Z początkiem czerwca PUP we Włocławku ruszy z naborem wniosków z KFS

Wystartował projekt - Trenuj jak żołnierz!

Wystartował projekt - Trenuj jak żołnierz!

30 mln zł dofinanowania na prace budowlane i wyposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia - największej inwestycji w historii Powiatu Włocławskiego!

30 mln zł dofinanowania na prace budowlane i wyposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia - największej inwestycji w historii Powiatu Włocławskiego!

Komunikat w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów etap I Gustorzyn-Leśniewice

Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 roku uchylające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr 18/2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Kolejne pieniądze z PUP na dotacje - środki na podjęcie działalności gospodarczej!

Kolejne pieniądze z PUP na dotacje - środki na podjęcie działalności gospodarczej!

Informacja - zapobieganie pojawienia się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie

Informacja - zapobieganie pojawienia się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie

XXIII Powiatowa Wystawa "Stoły Wielkanocne na Kujawach" w Lubrańcu

XXIII Powiatowa Wystawa "Stoły Wielkanocne na Kujawach" w Lubrańcu

KOMINIKAT- zrzucanie doustnej szczepionki dla lisów w lasach na terenie powiatu włocławskiego

KOMINIKAT- zrzucanie doustnej szczepionki dla lisów w lasach na terenie powiatu włocławskiego

Lista rzeczoznawców majątkowych

Rozporządzenie Nr 9/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2023

Podsumowanie Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Starostę Włocławskiego oraz Burmistrza Brześcia Kujawskiego

Podsumowanie Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Starostę Włocławskiego oraz Burmistrza Brześcia Kujawskiego

Powiatowy Dzień Kobiet 2023 - Hala Mistrzów wypełniona kobietami z Powiatu Włocławskiego, na scenie gwiazdy - Halina Frąckowiak i zespół ICH TROJE!

Powiatowy Dzień Kobiet 2023 - Hala Mistrzów wypełniona kobietami z Powiatu Włocławskiego, na scenie gwiazdy - Halina Frąckowiak i zespół ICH TROJE!

Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. koordynowania strategii i projektów w Biurze Stowarzyszenia WŁOF

51. Sesja Rady Powiatu we Włocławku

51. Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Program "Pomocna dłoń" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Program "Pomocna dłoń" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Program specjalny pn. "Mama wraca do pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Program specjalny pn. "Mama wraca do pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych

Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku podpisane!

Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku podpisane!

30 tysięcy złotych do wzięcia z PUP Włocławek

30 tysięcy złotych do wzięcia z PUP Włocławek

Nabór na członków Komitetu Doragdczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2023

Umowa na wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w ramach realizacji zadania pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia" podpisana!

Umowa na wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w ramach realizacji zadania pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia" podpisana!

Podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację kolejnych inwestycji drogowych

Podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację kolejnych inwestycji drogowych

Dotacje na sport

Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego

Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego

Włocławski PUP zachęca do składania wniosków o dotację

Włocławski PUP zachęca do składania wniosków o dotację

Spotkanie noworoczne z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz kadrą zarządzającą Starostwa Powiatowego we Włocławku

Spotkanie noworoczne z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz kadrą zarządzającą Starostwa Powiatowego we Włocławku

Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku

Wspieramy Klub Koszykówki ANWIL Włocławek! Umowa na rok 2023 podpisana!

Wspieramy Klub Koszykówki ANWIL Włocławek! Umowa na rok 2023 podpisana!

L Sesja Rady Powiatu we Włocławku

L Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 739/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 11 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Powiatowe Przewozy Pasażerskie w 2023 r. - ROZKŁADY JAZDY

Powiatowe Przewozy Pasażerskie w 2023 r. - ROZKŁADY JAZDY

XI Powiatowy Konkurs "Życie i twórczość Jana Kasprowicza" w Izbicy Kujawskiej

XI Powiatowy Konkurs "Życie i twórczość Jana Kasprowicza" w Izbicy Kujawskiej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Włocławskiego

XLVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XLVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Tradycji stało się zadość! Pracownicy Starostwa Powiatowego we Włocławku wspólnie przygotowali Szlachetną PACZKĘ!

Tradycji stało się zadość! Pracownicy Starostwa Powiatowego we Włocławku wspólnie przygotowali Szlachetną PACZKĘ!

Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

Spotkanie Bożonarodzeniowe dla dzieci pozostających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego

Spotkanie Bożonarodzeniowe dla dzieci pozostających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - Nieodpłatna pomoc prawna

Już wkrótce Powiatowy Urząd Pracy rusza z kolejnymi naborami wniosków

Już wkrótce Powiatowy Urząd Pracy rusza z kolejnymi naborami wniosków

Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych

Największa inwestycja drogowa zrealizowana przez Powiat Włocławski - droga powiatowa Modlibórz - Kłóbka - Chodecz oddana do użytku!

Największa inwestycja drogowa zrealizowana przez Powiat Włocławski - droga powiatowa Modlibórz - Kłóbka - Chodecz oddana do użytku!

Przypomnienie o rozliczeniu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego!

Przypomnienie o rozliczeniu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego!

Obrady Komisji Rady Powiatu we Włocławku

Obrady Komisji Rady Powiatu we Włocławku

XLVII obrady Sesji Rady Powiatu we Włocławku

XLVII obrady Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Spotkanie dotyczące projektu "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu" realizowanego przez Powiat Włocławski

Spotkanie dotyczące projektu "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu" realizowanego przez Powiat Włocławski

W Brześciu Kujawskim powstanie Warsztat Terapii Zajęciowej! Powiat Włocławski oraz gmina Brześć Kujawski podpisały porozumienie.

W Brześciu Kujawskim powstanie Warsztat Terapii Zajęciowej! Powiat Włocławski oraz gmina Brześć Kujawski podpisały porozumienie.

Uroczyste otwarcie sali gminastycznej w Grabkowie, gmina Kowal.

Uroczyste otwarcie sali gminastycznej w Grabkowie, gmina Kowal.

NIE dla CZADU!

NIE dla CZADU!

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku

Podpisano umowę na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Kruszyn - Choceń w miejscowości Kruszyn - miejsca postojowe"

Podpisano umowę na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Kruszyn - Choceń w miejscowości Kruszyn - miejsca postojowe"

Umowa na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek" podpisana!

Umowa na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek" podpisana!

II Etap Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów"

II Etap Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów"

Ważne wsparcie dla inwestycji w strefach przemysłowych na terenie Powiatu Włocławskiego!

Ważne wsparcie dla inwestycji w strefach przemysłowych na terenie Powiatu Włocławskiego!

Awans w rankingu Inwestycje samorządowe 2019-2021

Awans w rankingu Inwestycje samorządowe 2019-2021

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Powiatowy Urząd Pracy informuje - PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH W ZAWODZIE FRYZJER

Powiatowy Urząd Pracy informuje - PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH W ZAWODZIE FRYZJER

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Radosnej 5 we Włocławku.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Radosnej 5 we Włocławku.

Obrady komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Obrady komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Spotkanie w związku z utworzeniem nowego stowarzyszenia dla naszego regionu

Spotkanie w związku z utworzeniem nowego stowarzyszenia dla naszego regionu

Niemiecka młodzież gościła w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ramach wymiany polsko-niemieckiej między szkołami

Niemiecka młodzież gościła w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ramach wymiany polsko-niemieckiej między szkołami

Umowa na projekt hal sportowych podpisana!

Umowa na projekt hal sportowych podpisana!

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

PUP Włocławek pomoże rozkręcić Ci własny biznes

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w dniach od 12 do 16 września będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W naborze preferowane będą osoby do 30 roku życia oraz osoby z obszaru objętego rewitalizacją we Włocławku, jak również osoby planujące rozpocząć działalność właśnie na tym terenie.

Aby otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku należy przede wszystkim mieć dobry pomysł na własny biznes, poparty doświadczeniem zawodowym lub wykształceniem. Kwota dotacji wynosi 27 tysięcy złotych.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://wloclawek.praca.gov.pl/

 

Informacja o zamknięciu mostu w m. Lubraniec Parcele

Informacja o zamknięciu mostu w m. Lubraniec Parcele

Zamknięcie obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek

Informacja

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na spredaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego 

Zmiana

Komunkat

Komunkat

Główny Geodeta Kraju zawiadamia o naruszeniu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie opublikował w dniu 13 lipca 2022 roku zawiadomienie w sprawie naruszenia danych osobowych przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach. Naruszenie dotyczy danych osobowych z obszaru 157 powiatów. Informacje dotyczące naruszenia można sprawdzić na stronie internetowej GUGiK.

Poniżej znajduje się link do zawiadomienia Głównego Geodety Kraju o naruszeniu ochrony danych osobowych:

https://www.gov.pl/web/gugik/zawiadomienie-o-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych2

W związku z zaistniałą sytuacją pytania dotyczące niniejszego naruszenia należy kierować do Inspektora Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Włocławskiego. 

Praktyki uczniów ZS w Lubrańcu Marysienie

Praktyki uczniów ZS w Lubrańcu Marysienie

W sobotę 11 czerwca 2022 grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie wraz z opiekunami - panem Dariuszem Jarońskim, panem Adamem Kapelińskim i panią Agnieszką Rewers - wróciła z dwutygodniowych praktyk, które odbywały się we włoskim mieście Cattolica. Był to kolejny zagraniczny wyjazd uczniów ze szkoły w Marysinie w ramach programu Erasmus +. Tym razem ekonomiści i logistycy uczestniczyli w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012361 współfinansowanym w ramach Programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. Wyjazd na praktyki poprzedzony był uczestnictwem w zajęciach przygotowujących z języka angielskiego, bhp oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych. Praktyki odbywały się codziennie w dni pracujące, natomiast pozostałe dni przeznaczone były na realizację programu kulturowego. Program kulturowy obejmował zwiedzanie Wenecji, San Marino, Loreto oraz Bolonii, zaś w czasie praktyk młodzież mogła poznać funkcjonowanie włoskich firm działających w branży ekonomicznej i logistycznej. Bliskość Morza Śródziemnego oraz grzejące włoskie słońce sprawiły, że to były naprawdę miło spędzone 2 tygodnie.

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictwa Włocławek

Informacja

Uchwała nr 610/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 4 maja 2022 r. 

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 23 listopada w sprawie kalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1980) i § 2-3 rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie kwalifikacji wojskowej z 2022r (Dz.U. z 2022r. poz. 17) podaję się informację do publicznej wiadomości o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 roku

W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 roku do dnia 8 lipca 2022 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa.

Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie  się w dniu  9 maja 2022 roku a zakończy się w  dniu  2 czerwca 2022 roku.

 

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek

Zarząd Powiatu we Włocławku ogłosił konkursy na sześć stanowisk dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat włocławski. Dokumenty można składać do 15 kwietnia 2022 r.

 

Informacja dot. uproszczonego planu lasu

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz -Kłóbka-Chodecz etap II

W dniu 18 marca 2022 r. Powiat Włocławski zawarł umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Włocławski uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania zadania: 14.000.000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 27.517.913,95 zł.

Termin wykonania zadania wynosi do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcą zadania jest Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław.

Informacje dla uchodźców w języku ukraińskim

W Urzędzie Marszałkowskim WK-P we Włocławku powstał Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli z Ukrainy. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedzielę  działa obsługa telefoniczna. Obywatele z Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną i wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy. Lokalizacja i kontakt: Włocławek ul. Bechiego 2 (Przedstawicielstwo UM WK-P) email: punkt.wlo@kujawsko-pomorskie.pl telefony: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772.

Informacja dla głuchych z Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy solidarny z Ukrainą. Nie tylko mówi o wsparciu, ale jak wszyscy bierze się ostro do pracy !

Powiatowy Urząd Pracy solidarny z Ukrainą. Nie tylko mówi o wsparciu, ale jak wszyscy bierze się ostro do pracy !

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku tworzy bazę pracodawców, którzy chcą zatrudnić Obywateli Ukrainy. Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej pod nr tel.: 54 234 00 89 lub 90 wew. 42, tel. Kom.: 728 173 750  e – mail pracodawcy@wloclawek.praca.gov.pl

Ponadto włocławski urząd pracy będzie priorytetowo zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z legalizacją pracy dla uchodźców z Ukrainy. Wszystkich niezbędnych informacji oraz pomocy udzielą pracownicy urzędu pod nr tel. 54 234 00 89 lub  90 wew. 14 lub tel. Kom.: 507 218 415, e – mail: dczajkowska@wloclawek.praca.gov.pl lub jhofman@wloclawek.praca.gov.pl

 

Informacja dot. zbiórki darów dla Ukrainy

Informacja dot. zbiórki darów dla Ukrainy

Wczoraj w godzinach wieczornych odbyła się konferencja zwołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z udziałem samorządowców oraz służb kryzysowych. Głównym tematem spotkania była koordynacja naszych działań związanych z sytuacja na Ukrainie.

Informacja

Informuję, że pod całodobowymi numerami  telefonu  52 5872771 oraz 52 5872777    , adres mail wczk.pomoc@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz wczk.pomoc2@bydgoszcz.uw.gov.pl   będzie udzielana informacja dotycząca organizacji miejsc dla uchodźców z terytorium Ukrainy.

WW. telefony są wyłącznie do Państwa dyspozycji.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił także ogólnodostępną infolinię pod nr 52 34 97 804 oraz  52 34 97 461 obsługiwaną w języku ukraiński i polskim oraz stronę internetową https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl

 

Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa www.ua.gov.pl oraz infolinia +48 47 721 75 75.

 

 

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki

Już od najbliższego poniedziałku 21 lutego, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku rozpoczyna nabór wniosków na dwie formy dotacji. Pierwsza z nich skierowana jest do osób bezrobotnych, które chciałyby spróbować swoich sił prowadząc własny biznes. Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wynosi 27 tysięcy złotych.

Dokumenty do pobrania: https://bit.ly/3Lokazx

Kolejny nabór skierowany jest do przedsiębiorców i dotyczy wyposażenia bądź doposażenia stanowisk pracy. W tym wypadku dotacja również wynosi 27 tysięcy złotych.

Dokumenty do pobrania: https://bit.ly/3uvS7s6

Oba nabory prowadzone są jednocześnie od 21 do 25 lutego br.  Więcej szczegółowych informacji na stronie wloclawek.praca.gov.pl lub pod nr tel. 54 234 00 89

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PROWADZENIE SPRAW KADROWO ? PŁACOWYCH

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PROWADZENIE SPRAW KADROWO ? PŁACOWYCH

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących: stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

 

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS TRENER PERSONALNY

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS TRENER PERSONALNY

Moduł pozwala na nabycie  podstawowej wiedzy teoretycznej ze wszystkich dziedzin potrzebnych przy rozpoczęciu pracy, takich jak anatomia, fizjologia, antropologia, teoria treningu, dietetyka, ale także obsługa klienta czy sprzedaż usługi. W części praktycznej uwzględnia nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych, doskonalenie umiejętności niezbędnych dla trenera oraz wdrażanie płynnego posługiwania się fachową terminologią. Połączenie teorii z praktyczną częścią kursu daje olbrzymią dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy w charakterze trenera personalnego.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS FLORYSTA

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS FLORYSTA

Kurs pozwoli na nabycie kompetencji takich jak przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS LOGISTYK

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS LOGISTYK

Zawód logistyk-spedytor łączy w sobie dwie bardzo ważne profesje (logistyk i spedytor), które bazują w większości na wiedzy praktycznej. To właśnie w praktyce najczęściej powstają różne koncepcje usprawniania przepływu towarów w handlu i dystrybucji, które są potem wykorzystywane w innych dziedzinach zarządzania.

Obecnie polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PRZYGOTOWANIE POTRAW ZGODNIE Z TRENDAMI RYNKOWYMI I ZASADAMI ZDROWEGO ŻYWIENIA

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS PRZYGOTOWANIE POTRAW ZGODNIE Z TRENDAMI RYNKOWYMI I ZASADAMI ZDROWEGO ŻYWIENIA

Kwalifikacja skierowana jest do osób zarówno tych pracujących w branży gastronomicznej, a nie mających formalnie potwierdzonych kwalifikacji a także osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej oraz osób, które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji.

Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej zdobywać miejsca pracy w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

 

Ogłoszenie

Zarząd powiatu we Włocławku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski.

 

 

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Diagnosta samochodowy kontroluje stan wszystkich układów i części, które są zamontowane w pojeździe, od stanu nadwozia, przez zawieszenie i układ napędowy, aż po elektrykę i hamulce. Część czynności wykonywanych jest w sposób ręczny, bez wykorzystywania dodatkowych urządzeń i narzędzi. Dokładne zbadanie stanu zawieszenia czy hamulców wymaga jednak wprowadzenia danego pojazdu na kanał w celu umożliwienia szczegółowych oględzin poszczególnych elementów podwozia. W klasycznej stacji diagnostycznej używa się także wielu innych narzędzi oraz specjalistycznych urządzeń, które obsługuje diagnosta samochodowy.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS SERWIS NAPOJÓW MIESZANYCH I ALKOHOLI

RUSZYŁA REKRUTACJA NA KURS SERWIS NAPOJÓW MIESZANYCH I ALKOHOLI

Kwalifikacja skierowana jest w szczególności do osób, które pracują już w gastronomii lub hotelarstwie, a także dla osób, które chcą uzyskać nową kwalifikację lub przekwalifikować się. Ponadto kwalifikacja jest odpowiednia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach gastronomicznych, a także dla absolwentów szkół zawodowych z obszaru hotelarstwa i gastronomii.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

W dniu 10 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu we Włocławku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Dotację otrzymało 26 podmiotów na łączną kwotę 300.000,00 zł.

Wykaz ofert

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

KOMUNIKAT KM PSP WE WŁOCŁAWKU

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko, pożaru, wybuchu gazu, śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2022 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

XXXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXXVI Sesja Rady Powiatu poświęcona była głównie uchwaleniu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok. Radni jednogłośniepodjęli uchwałę, która zakłada dochody na poziomie 124.592.799,67 zł, wydatki ustalono na kwotę 151.262.638,44 zł z czego kwotę 53.824.300,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o

W załaczeniu wyniki konkursu ofert na powierzenienie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2022 r.

Zakończyła się rekrutacja na kurs pierwszej pomocy

Zakończyła się rekrutacja na kurs pierwszej pomocy

Ruszyła rekrutacja na kurs prowadzenie obsługi biura

Ruszyła rekrutacja na kurs prowadzenie obsługi biura

Zakończyła się rekrutacja na kurs kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Zakończyła się rekrutacja na kurs kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Ruszyła rekrutacja na kurs projektowanie grafiki komputerowej

Ruszyła rekrutacja na kurs projektowanie grafiki komputerowej

Ruszyła rekrutacja na kurs na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ruszyła rekrutacja na kurs na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ruszyła rekrutacja na kurs tworzenia witryn internetowych

Ruszyła rekrutacja na kurs tworzenia witryn internetowych

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

W dniu 28 października 2021 r. Uchwałą Nr 517/21 Zarządu Powiatu został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku na terenie Powiatu Włocławskiego.

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o możliwości ubiegania się środki finansowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzew

Odbiór drogi powiatowej nr 2831C Topólka - Lubraniec

Odbiór drogi powiatowej nr 2831C Topólka - Lubraniec

W dniu 11 października 2021 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. – Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Roman Gołębiewski starosta włocławski, Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aneta Jędrzejewska członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stanisław Budzyński - burmistrz Lubrańca, Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku oraz Marcin Mozgowiec przedstawiciel wykonawcy. 

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu we Włocławku zawiadamia o zamiarze podjęcia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Ruszyła rekrutacja na bezpłatny kurs zawodowy - Montowanie stolarki budowlanej

Ruszyła rekrutacja na bezpłatny kurs zawodowy - Montowanie stolarki budowlanej

XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

W dniu 30 września 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku. 

Odbiór drogi Nr 2737C Cyprianka - Chełmica Duża gm. Fabianki

Odbiór drogi Nr 2737C Cyprianka - Chełmica Duża gm. Fabianki

W dniu 28 września 2021 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie – odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, dł. Odcinka około 2,5km”. W wydarzeniu uczestniczyli: Roman Gołębiewski - starosta włocławski, Aneta Jędrzejewska - członek zarządu wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego, Magdalena Nowak - dyrektor biura poselskiego Anny Gembickiej, Zbigniew Słomski - wójt gminy Fabianki, Adam Rejmak - przewodniczący Rady Gminy Fabianki, radni Rady Powiatu Włocławskiego: Barbara Wałęsa, Tomasz Jezierski; Radni Rady Gminy Fabianki: Ewa Szczepańska, Piotr Jetter, Artur Stroiński; sołtysi: Wiesława Dutkowska, Andrzej Kwaśniewski i Władysław Wiśniewski; Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku wraz z pracownikami oraz przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lipna - Andrzej Kurda.

 

 

 

Rozpoczęcie budowy Powiatowego Centrum Zdrowia

Rozpoczęcie budowy Powiatowego Centrum Zdrowia

W dniu 27 września 2021 r. odbyło się uroczyste wkopanie pierwszej łopaty na budowie Powiatowego Centrum Zdrowia. 

Podpisanie umowy na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji

Podpisanie umowy na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji

W dniu 15 września 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Wykonawcą zadania jest Pracownia Architektoniczna Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego, która specjalizuje się w projektowaniu tego typu obiektów.

Na terenie Centrum ma być zaprojektowane m. in. aquapark, kryte boisko piłkarskie, korty tenisowe, boisko do piki plażowej oraz place zabaw. Inwestycja zlokalizowana będzie przy obiektach Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie przewiertów poziomych pod drogami powiatowymi powiatu włocławskiego"

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Wykonanie przewiertów poziomych pod drogami powiatowymi powiatu włocławskiego.

Rozpoczynamy największą inwestycje w historii Powiatu Włocławskiego

Rozpoczynamy największą inwestycje w historii Powiatu Włocławskiego

W piątek 27 sierpnia 2021 r. została podpisna umowa z firmą Wiksbud Sp. z o. o. na "Budowę Powiatowego Centrum Zdrowia". Wartość inwestycji to kwota 42.750.000,00 zł.

Przedmiotową inwestycja zakłada wykonanie nowego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia, w którym znajdować się będą wszystkie przychodnie specjalistyczne, które w chwili obecnej funkcjonują w czterech lokalizacjach przy ul. Szpitalnej, Radosnej, Stodólnej i Łady.

Święto Powiatu Włocławskiego 2021

Święto Powiatu Włocławskiego 2021

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujmy, że od dnia 1 lipca 2021 roku punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie powiatu włocławskiego wznowiły swoją działalność. Adwokaci i radcy prawni będą udzielać porad prawnych w formie stacjonarnej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzenie obostrzeń związanych z wirusem SARS-CoV-2 od dnia 26 października 2020 roku punkty nieodpłatnej pomocy prawnej były zamknięte, a porady odbywały się w formie telefonicznej.

Otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie

Otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Prawidłowe ustawienie stert i stogów

Prawidłowe ustawienie stert i stogów

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PODCZAS  ZBIORU TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PŁODÓW ROLNYCH 

X Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

X Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

Dnia 22 czerwca 2021 r. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się X jubileuszowe Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe, w którym uczestniczył Roman Gołębiewski - starosta włocławski. 

40-lecie powstania Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych

40-lecie powstania Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych

W dniu 21 czerwca w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce odbyła się uroczystość 40-lecia powstania Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Powiat Włocławski reprezentował Roman Gołębiewski - starosta włocławski. 

Jak przetrwać upały?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni. Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia.

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi rekrutację do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, obok Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Filarem WOT są żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW), którzy na co dzień uczą się, pracują, lub poszukują swojej drogi zawodowej. Pełnią oni służbę w rejonie miejsca swojego zamieszkania. Obok Terytorialsów w WOT służą także żołnierze zawodowi.

Konkurs plastyczny pt. "Pory roku w rodzinie zastępczej"

Konkurs plastyczny pt. "Pory roku w rodzinie zastępczej"

W dniu 10.06.2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się wręczenie nagród, w związku z rozstrzygnięciem zorganizowanego przez Starostę Włocławskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku konkursu plastycznego pt.: „Pory roku w rodzinie zastępczej”, skierowanym do dzieci pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego.

Informacja o Wykonaniu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w lasach 2020-2024

Ogłoszenie o przetargu

Uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim

Uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim

W sobotę 29 maja 2021 roku odbyło się otwarcie Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Włocławskiego: starosta - Roman Gołebiewski, przewodniczący Rady Powiatu - Zygmunt Wierzowiecki, członek zarządu - Jacek Jabłoński oraz radni: Mariusz Bladoszewski i Wojciech Zawidzki.  

Podpisanie umów na realizację staży zawodowych

Podpisanie umów na realizację staży zawodowych

Dnia 28. 05. 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku nastąpiło podpisanie umów na realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W dniu dzisiejszym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, w trakcie których zostały wręczone Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wsród osób wyróżnonych znalazł się Roman Gołębiewski - starosta włocławski. 

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Po roku przerwy spowodowanej pandemią serdecznie zapraszamy do rywalizacji w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Ogłoszenie o sprzedaży kosiarki bijakowej

Komunikat Starosty w sprawie ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 21

Starosta Włocławski informuje mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz osoby przebywające na terenie powiatu, że w dniach 17-21 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 21

Konkurs plastyczny pt. "Pory roku w rodzinie zastępczej"

Konkurs plastyczny pt. "Pory roku w rodzinie zastępczej"

Starosta Włocławski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku organizują Konkurs plastyczny pt.: „Pory roku w rodzinie zastępczej” skierowany do dzieci pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego.

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postepowaniach administracyjnych prowadzonych

Starosta Włocławski zaprasza rzeczoznawców nmajątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włocławskiego w zakresie działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Dziś w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włocławku. 

Zdrowia i spokoju na zasłużonej emeryturze

Zdrowia i spokoju na zasłużonej emeryturze

W tym tygodniu na emeryturę przeszedł pan Jan Jeżewski inspektor w Referacie Zamówień Publicznych, który pracował w naszym urzędzie od jego powstania. 

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 dla seniorów

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 dla seniorów

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów

Dotacje dla OSP

Dotacje dla OSP

W dniu 22 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu we Włocławku zwiększył środki i podjął uchwałę o udzieleniu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego.

XXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

W dniu 22. 01. 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku. 

Przekazanie samochodu osobowego dla III Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej we Włocławku.

Przekazanie samochodu osobowego dla III Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej we Włocławku.

W dniu 22 stycznia 2021 r. odbyło się przekazanie samochodu osobowego zakupionego dla III Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Transmisja on-line z Sesji Rady Powiatu

Zapraszamy do oglądania obrad Rady Powiatu

Zawiadomienie o obradach XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W dniu 22 stycznia 2021 o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Włocławku odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu

Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia

Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia

Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powodują, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia. Pamiętajmy, że od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Zbyt wczesne wycofanie obostrzeń, może doprowadzić do drastycznego przyrostu zachorowań. 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Przygotowaliśmy wytyczne oraz harmonogram testowania nauczycieli.

Transmisja on-line z Sesji Rady Powiatu

Zapraszamy do oglądania obrad Rady Powiatu

 

Szlachetna paczka w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Szlachetna paczka w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Już po raz kolejny pracownicy Starostwa Powiatowego we Włocławku na czele ze starostą Romanem Gołębiewskim włączyli się w akcję pod nazwą ,,Szlachetna Paczka’’. 

Przekazanie sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku

Przekazanie sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku

Starosta Roman Gołębiewski wspólnie z Prezydentem Markiem Wojtkowskim uczestniczyli w dniu wczorajszym w uroczystym przekazaniu sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

XXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

W dniu wczorajszym odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu we Włocławku. Rada Powiatu wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Miasta Włocławek lokali nr 3 i 4 w budynku przy ul. Brzeskiej 15 we Włocławku, w zamian za nieodpłatne przekazanie nieruchomości, na której znajduje się parking przed nowym budynkiem starostwa przy ul. Stodólnej 68.

Wyniki konkursu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku

W dniu 30 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Włocławskiego dokonał roztrzygnięcia w konkursie ofert na "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej".

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Włocławski zrealizował projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrady komisji Rady Powiatu

Obrady komisji Rady Powiatu

W tym tygodniu obradowały komisje Rady Powiatu we Włocławku. W poniedziałek 23 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju, podczas którego zostały przestawione informacje Zarządu Powiatu z realizacji zadań między innymi zadania pod nazwą: ,,Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą’’. Odniesiono się również do projektów uchwał w sprawach dotyczących transportu publicznego i opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg położonych na obszarze Powiatu Włocławskiego.

Oddanie kolejnej inwestycji drogowej w Powiecie Włocławskim

Oddanie kolejnej inwestycji drogowej w Powiecie Włocławskim

W dniu dzisiejszym starosta włocławski Roman Gołębiewski wspólnie z minister Anną Gembicką, burmistrzem Miasta Kowal Eugeniuszem Gołembiewskim, wójtem Gminy Kowal Stanisławem Adamczykiem oraz radnymi powiatowymi: Wojciechem Rudzińskim i Romanem Tomaszewskim uczestniczyli w oddaniu kolejnej inwestycji drogowej w naszym powiecie.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ