Archiwum
Poprzednia wersja strony

NIE dla CZADU!

NIE dla CZADU!
NIE dla CZADU!

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

 

Państwowa Straż Pożarna kolejny już rok prowadzi akcję „NIE dla czadu”, która ma za zadanie uświadomić wszystkim, jakim zagrożeniem jest tlenek węgla. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.
Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.

 

Najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru jest brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych
i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz komórki  Urzędów Gmin, Miast, Gmin i Miast ds. zarządzania kryzysowego zwracają uwagę na bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, dlatego apelują o odpowiednią eksploatację instalacji grzewczych i elektrycznych, rozwagę oraz nie ignorowanie choćby najdrobniejszych nieprawidłowości, mających wpływ na bezpieczeństwo ludzkie.

 

 

Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy:

-   zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń oraz mikrowentylację okien i drzwi,

-   dokonywać okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,

-   nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych oraz systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

-   rozmieścić czujki dymowe lub tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina,

-   często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien.

        

Więcej informacji o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi czadem oraz zachowaniem na wypadek pożaru, w tym m.in. co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia, jak pomóc poszkodowanym przy zatruciu tlenkiem węgla, jakie są objawy zatrucia oraz jak często należy przeprowadzać kontrole przewodów kominowych – są dostępne na stronie internetowej komendy  www.kmpsp.wloclawek.pl w zakładce „porady”.

 

 

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć …

 

 • Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
 • Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnymi bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem iewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowym ,a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

 

Jak zapobiegać zatruciu?

 • Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.


  Pamiętaj aby:

•  nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

•  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,

•  dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

•  użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

•  stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;

• w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

•  często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

•  rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

•  nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

•  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte

•  nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszność,
 • trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
 • senność,
 • nudności.
 • Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera    


  Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
  • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, ot
  • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
  • rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia

•        wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 112, straż pożarna – tel. 112) oraz pogotowie gazowe.992

 • Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Pamiętajmy ! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

Opracowano przy współpracy z KM PSP we Włocławku

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ