Archiwum
Poprzednia wersja strony

Największa inwestycja drogowa zrealizowana przez Powiat Włocławski - droga powiatowa Modlibórz - Kłóbka - Chodecz oddana do użytku!

Największa inwestycja drogowa zrealizowana przez Powiat Włocławski - droga powiatowa Modlibórz - Kłóbka - Chodecz oddana do użytku!
Największa inwestycja drogowa zrealizowana przez Powiat Włocławski - droga powiatowa Modlibórz - Kłóbka - Chodecz oddana do użytku!

21 listopada 2022 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku największej inwestycji drogowej zrealizowanej przez samorząd Powiatu Włocławskiego – drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz. Została ona rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do połączenia z zakresem wykonanym w etapie I (w Chodczu). Odcinek objęty rozbudową, o długości 10,267 km, przebiega przez miejscowości: Modlibórz, Kłóbka, Rzeżewo, Sobiczewy, Chodecz. Koszt realizacji tego zadania to kwota 27 602 783,95 zł, z czego 14 000 000,00 zł to dofinansowanie uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Nowy Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania była firma Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Inowrocławiu

 

Powyższa inwestycja drogowa obejmuje:

- rozbudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 6,0m;

- budowę poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego;

- przebudowę wlotów na skrzyżowaniach z drogą powiatową i drogami gminnymi,

- budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do jeziora Rodzikowo (w Kłóbce) oraz od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie remizy/świetlicy w Sobiczewach do Chodcza) – długość 5 560m;

- budowę i przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – długość 1 140m;

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- regulację i odmulenie rowów przydrożnych;

- remont przepustów drogowych;

- wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego).

- budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do jeziora Rodzikowo (w Kłóbce) oraz od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie remizy/świetlicy w Sobiczewach do Chodcza – długość 5 570m.

- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do obiektu mostowego w Kłóbce (rejon Skansenu) – długość 2 460m.

- remont ustroju nośnego obiektu mostowego (podniesienie nośności) nad rzeką Lubieńka w Kłóbce (rejon Skansenu);

- budowę kładki dla pieszych nad rzeką Lubieńka w Kłóbce (rejon Skansenu).

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ