Archiwum
Poprzednia wersja strony

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową
Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową

Stypendia dla uczniów z terenu powiatu włocławskiego!

Regulamin Przyznawania Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod linkiem: https://fundacjaefes.pl/program-stypendialny-powiat-wloclawski/

 

Kryteria przyznawania stypendium:

 a) uczeń/ absolwent osiągnął średnią ocen z ostatniego roku szkolnego w wysokości co najmniej 4,75,

 b) uczeń/ absolwent posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe :

–  I-III miejsce w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym,

– I-V miejsce w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim,

– I-X miejsce w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim,

2. Stypendium może być przyznane Uczniowi, spełniającemu odpowiednio warunki określone w pkt 1.

3. Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia niektórych spośród warunków wymienionych w pkt. 1 lub uzależnić przyznanie stypendium od innych, indywidualnie określonych warunków.

 

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa to to organizacja działająca od 2014 roku (a jako grupa nieformalna od 2011 r.) na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Naszą misją i głównym celem jest promowanie wartości kulturowych i europejskich, tworzenie warunków dla rozwoju sektora NGO oraz inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na kulturę, tradycje, prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie wartości europejskich zwłaszcza w dziedzinie kulturalnej. Skupiamy się również na wzmocnieniu współpracy między organizacjami pozarządowymi, środowiskiem biznesowym i władzami, w celu wzmocnienia procesu usuwania barier społeczno-kulturowych w integracji społecznej. Jesteśmy zaangażowani w międzynarodowe partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej młodych ludzi oraz promocji wartości kulturowych krajów członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy.

 

Jako organizacja pozarządowa zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy ponad 200 projektów lokalnych i o zasięgu europejskim dotyczących kultury, które łącznie zgromadziły ponad 15000 młodych ludzi w całej Europie. W naszej codziennej pracy korzystamy z innowacyjnych narzędzi nieformalnych opartych na zainteresowaniach młodzieży, aby uzyskać ich aktywny udział. Prowadzona przez Fundację działalność jest odpowiedzią na potrzeby zarówno członków naszej organizacji jak i partnerów, z którymi współpracujemy. Przygotowując i tworząc kolejne projekty związane z kulturą i sztuką chcemy także odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa, które w dzisiejszych czasach jest bombardowane ze wszystkich stron nowymi informacjami. Koncepcją naszych działań jest stworzenie płaszczyzny do rozwijania pasji, swobodnej dyskusji, ścierania się poglądów, a także refleksji i poszerzania horyzontów. Cele naszej Fundacji wybrane zostały poprzez dogłębną analizę aktualnych potrzeb lokalnych, członków naszej Fundacji oraz naszych partnerów, a na przestrzeni lat prowadzenia działań i angażowania się również w inicjatywy sportowe czy przeciwdziałające bezrobociu zyskaliśmy bardzo duże doświadczenie nie tylko w zakresie pozyskiwania środków na działania lokalne ale i w zarządzaniu projektami.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ