Archiwum
Poprzednia wersja strony

Obrady Komisji Rady Powiatu we Włocławku

Obrady Komisji Rady Powiatu we Włocławku
Obrady Komisji Rady Powiatu we Włocławku

27 października 2022 r. odbyły się: Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku, na której omówiono szereg spraw związanych z budżetem powiatu oraz Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na której między innymi analizowano i wyrażono opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Włocławskiego do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

 

Natomiast 28 października 2022 r. obradowały aż trzy komisje. Na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku poruszono wiele kwestii związanych z oświatą. Na Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku przeanalizowano i wyrażono opinię w sprawie projektu uchwały odnośnie wyznaczenia linii komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Tego dnia odbyła się również Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku.

 

2 listopada 2022 r. swoje posiedzenie odbyła Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku, podczas której analizowano i wyrażono opinię w sprawie projektu uchwały odnośnie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

9 listopada 2022 r. odbyła się Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ