Archiwum
Poprzednia wersja strony

Obrady komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Obrady komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku
Obrady komisji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

16 września 2022 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyły się 3 komisje Rady Powiatu we Włocławku:

 

- o godzinie 10:30 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku. Odniesiono się do informacji Starosty Włocławskiego o prowadzonych w I półroczu 2022r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Przedstawiono również analizę i wyrażono opinie w sprawie:

 

· projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029,

 

· projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029,

 

· projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

 

- o godzinie 12:00 odbyła się Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku. Podczas obrad przedstawiono analizę i wyrażono opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Fabianki oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie oraz w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 6 gminom: Gmina Baruchowo, Gmina Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Gmina Miasto Kowal.

 

Odniesiono się również do informacji o wydanych pozwolenia i przyjętych zgłoszeniach w 2022 r oraz Informacji Zarządu Powiatu dotyczącej realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego.

 

- o godzinie 13:30 odbyła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku. Rozpatrzono petycję w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Ługowiska oraz przyjęła projekt uchwały pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej „ strefy ciszy” na Jeziorze Ługowiska.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ