Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego
Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego

W dniu 20 czerwca 2023 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku, odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. Obradom przewodniczył Pan Roman Gołębiewski Starosta Włocławski.

 

Tematem posiedzenia Komisji było:

-     Przedstawienie i przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

-     Przedstawienie i przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku
o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

-     Przedstawienie i przyjęcie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2022 roku.

-     Przedstawienie i przyjęcie informacji na temat zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z planowanym wypoczynkiem letnim - Wakacje 2023 oraz analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji, w związku z planowanym wypoczynkiem letnim - Wakacje 2023.

Realizacja zadań Komisji wynika z ustawy o samorządzie powiatowym i przyczynia się do zachowania i utrwalenia, na akceptowalnym przez lokalną społeczność poziomie, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprzyja współpracy  i współdziałaniu administracji samorządowej oraz  powiatowych i miejskich służb, inspekcji i straży.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ