Archiwum
Poprzednia wersja strony

Cyfrowa Gmina

 

Powiat Włocławski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest podniesienie efektywności pracy w urzędzie oraz usprawnienie wszystkich procesów podczas codziennej pracy poprzez modernizację oraz wymianę sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 256 938,00zł.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ