Archiwum
Poprzednia wersja strony

Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego

Tytuł projektu: Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

·         Powiat Włocławski

Partnerzy projektu:

·         Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, 90-229 Łódź,

·         Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

·         Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej, ul. Bydgoska 78/1, 87-100 Toruń

Instytucja pośrednicząca:

·         Ministerstwo edukacji Narodowej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10  Wysoka jakość systemu oświaty

Okres realizacji projektu: 01. 09. 2020 r. – 31. 08. 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1.024.382,29 zł

Kwota dofinansowania UE: 863.349,39 zł    

Szkoły wiodące:

·         Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Zespole Szkół w Lubrańcu

·         Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Kowalu

Szkoły współpracujące:            

·         Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance,

·         Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce,

·         Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim,

·         Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie,

·         Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,

·         Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie,

·         Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu

Główny cel projektu:

Cel szczegółowy projektu: Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększania wykorzystywania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversalskills niezbędnych na rynku pracy, obejmujących: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym jeżyk polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową stanowią nauczyciele oraz dyrektorzy (100 osób) szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń, zarówno ze szkół wiodących jak i współpracujących.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ