Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Obecnie funkcjonującym aktem prawnym mającym na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Można powiedzieć, że RODO stawia sobie dwa główne cele: 

1) realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,

2) uregulowanie  zasad  i  umożliwienie  swobodnego  przepływu  danych  osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli na kwestie związane z ochroną danych osobowych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. 

W ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych Pan Robert Kwaśniewski Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego we Włocławku wziął udział w zdalnej konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pt. „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat sposobów zapewnienia efektywnego systemu ochrony danych osobowych, w szczególnym odniesieniu do wyzwań związanych ze stosowaniem przepisów RODO w nowej rzeczywistości spowodowanej pandemią COVID-19, a zwłaszcza wprowadzaniem narzędzi i procedur mających na celu walkę z epidemią, potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, czy organizacją pracy zdalnej.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ