Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu we Włocławku zawiadamia o zamiarze podjęcia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ