Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku
XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

W dniu 30 września 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku. 

Radni rozpatrzyli następujące uchwały:

 

·       w sprawie rozpatrzenia petycji posiadaczy działek rekreacyjnych zlokalizowanych nad Jeziorem Ługowiska dotyczącej wprowadzenia "strefy ciszy" na akwenie;

 

·       w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028;

 

·       zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;

 

·       w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Włocławskiego;

 

·       zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028;

 

·       zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021;

 

·       zmieniającej uchwałę o organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu;

·     ·       w sprawie zimowego utrzymania dróg;

 

 

Została również przedstawiona informacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ