Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Odbiór drogi Nr 2737C Cyprianka - Chełmica Duża gm. Fabianki

Odbiór drogi Nr 2737C Cyprianka - Chełmica Duża gm. Fabianki
Odbiór drogi Nr 2737C Cyprianka - Chełmica Duża gm. Fabianki

W dniu 28 września 2021 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie – odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, dł. Odcinka około 2,5km”. W wydarzeniu uczestniczyli: Roman Gołębiewski - starosta włocławski, Aneta Jędrzejewska - członek zarządu wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego, Magdalena Nowak - dyrektor biura poselskiego Anny Gembickiej, Zbigniew Słomski - wójt gminy Fabianki, Adam Rejmak - przewodniczący Rady Gminy Fabianki, radni Rady Powiatu Włocławskiego: Barbara Wałęsa, Tomasz Jezierski; Radni Rady Gminy Fabianki: Ewa Szczepańska, Piotr Jetter, Artur Stroiński; sołtysi: Wiesława Dutkowska, Andrzej Kwaśniewski i Władysław Wiśniewski; Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku wraz z pracownikami oraz przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lipna - Andrzej Kurda.

 

 

 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Fabianki. Odcinek objęty rozbudową, o długości 2,4 km, przebiega przez miejscowości: Cyprianka i Chełmica.

W ramach prac budowlanych wykonano:

 • przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości od 5,5 do 6,0m;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę i przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
 • przebudowę poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego;
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;
 • przebudowę zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z kostki betonowej;
 • budowę zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki betonowej;
 • zagospodarowane zielenią terenu przyległego;
 • regulację i odmulenie rowów przydrożnych;
 • umocnienie skarp rowów;
 • remont przepustu drogowego;
 • wprowadzono stałą zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego);
 • przebudowę oświetlenia drogowego.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 366 288,56 zł. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania.

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ