Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Rozpoczynamy największą inwestycje w historii Powiatu Włocławskiego

Rozpoczynamy największą inwestycje w historii Powiatu Włocławskiego
Rozpoczynamy największą inwestycje w historii Powiatu Włocławskiego

W piątek 27 sierpnia 2021 r. została podpisna umowa z firmą Wiksbud Sp. z o. o. na "Budowę Powiatowego Centrum Zdrowia". Wartość inwestycji to kwota 42.750.000,00 zł.

Przedmiotową inwestycja zakłada wykonanie nowego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia, w którym znajdować się będą wszystkie przychodnie specjalistyczne, które w chwili obecnej funkcjonują w czterech lokalizacjach przy ul. Szpitalnej, Radosnej, Stodólnej i Łady.

 

Celem inwestycji pn. ,,Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” jest wybudowanie pawilonu przeznaczonego na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Zespole Poradni Specjalistycznych. Inwestycja zlokalizowana będzie we Włocławku ul. Wyszyńskiego 23.

W nowym budynku zlokalizowane będą poradnie lekarskie, które dzisiaj są rozlokowane w różnych obiektach w mieście.

W budynku tym znajdą się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistyce nieinwazyjnej i specjalistyce inwazyjnej (zabiegowe), w nowym obiekcie przewiduje się także pomieszczenia dla administracji, szatniowo-socjalne dla personelu, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek będzie pełnił funkcje obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego kategorii XI.

Efektem realizacyjnym będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury.

Zrealizowanie docelowe zamierzenia spowoduje wzrost efektywności leczenia wynikający z centralizacji funkcji w obrębie jednego zespołu obiektów CENTRUM. Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe poprzez:

- przeniesienie do nowobudowanego pawilonu funkcji świadczeń zabiegowych i porad niezabiegowych, usług z zakresu rehabilitacji, centralnej sterylizatorni,

- zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń przez zwiększenie powierzchni i poprawę organizacji pracy dla oferowanych świadczeń,

- stworzenie przyjaznego środowiska dla pacjentów, diagnozowanych i leczonych obserwacyjnie oraz inwazyjnie w jednym kompleksie obiektów.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wybrano Wykonawcę
Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW – Włodzimierz Kaniewski w celu opracowania koncepcji programowo – przestrzennej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla przedmiotowego zadania za kwotę 123 000, 00 zł

Dokumentację projektowo - kosztorysową na przedmiotowe zadanie sporządziło Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 230 000,00 zł brutto.

W dniu 11 września 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w.w inwestycji.

Funkcję inżyniera kontraktu obejmie firma MBI Spółka z o.o. jako Lider konsorcjum
z siedzibą ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek wraz z AMP sp. z o.o. Członkiem konsorcjum z siedzibą ul. Barska 44, 87-800 Włocławek. Wartość złożonej oferty brutto  wynosi 215.250,00 zł.

W dniu 27.08.2021r zostanie podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlano – montażowych firmą Wiksbud Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie przy ul. Okrzei 7, która
w postepowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 42 750 000,00zł brutto.

Mając na uwadze wartość zadania należy wspomnieć, że zadanie uzyskało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 000 000,00 zł brutto.

Dane podstawowe obiektu:

1. Powierzchnia obiektu 6105,71 ,

2. Kubatura 34374,45 ,

3. Liczba kondygnacji : 3,

Prace budowlano – montażowe podzielone będą na trzy etapy:

1) I etap –wykonanie w stanie surowym budynku kubaturowego zgodnie z dokumentacją projektową dla obydwu etapów, określonych w tym projekcie wraz z niezbędną infrastrukturą doziemną - do dnia 15 grudnia 2021 r.

2) II etap – wykonanie obiektu kubaturowego w zakresie wynikającym z pierwszego etapu dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w tym zakresie; wykonanie pełnej infrastruktury w części od ul. K. St. Wyszyńskiego, w tym drogi pożarowej – do dnia 30 września 2022 r.

3) III etap – wykonanie wszystkich pozostałych prac wynikających z Dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie – do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ