Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Transmisja on-line z Sesji Rady Powiatu

Zapraszamy do oglądania obrad Rady Powiatu

 

Transmisja ON-LINE

 

Porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku: 

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr XXIV/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 grudnia 2020r  do dnia 21 grudnia  2020 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 22 grudnia  2020 r. do dnia sesji. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.  
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021. 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021.
19. Oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu. 

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ