Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Podpisanie umów na realizację staży zawodowych

Podpisanie umów na realizację staży zawodowych
Podpisanie umów na realizację staży zawodowych

Dnia 28. 05. 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku nastąpiło podpisanie umów na realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbywania stażu w miesiącach wakacyjnych m. in. w trzech przedsiębiorstwach:

1.     Castorama Polska sp. z o. o.

2.     Polcalc sp. z o. o. w Lubieniu Kujawskim

3.     Urząd Miejski w Lubrańcu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie kadry nauczycieli oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w placówkach dzięki szkoleń i staży. 

Powiat Włocławski zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na staże oraz wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1750,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł brutto). Zaplanowano zorganizowanie 152 staży zawodowych, w ty, 76 w roku 2021. Staże będą odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

Celem staży jest udział uczniów/słuchaczy w praktycznej nauce zawodu na stanowisku w zakresie, którego jest kształcony w systemie szkolnym. Odbycie stażu w rzeczywistych warunkach pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym na otwartym rynku pracy będzie skutkowało wzajemnymi korzyściami zarówno dla ucznia/słuchacza jak i przedsiębiorstwa. Uczeń/słuchacz będzie mógł w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w toku nauki szkolnej, potwierdzić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu oraz wzorując się na specjalistach w danej dziedzinie kształtować swoje cechy osobowości, kompetencje i umiejętności zawodowe niezbędne do skutecznego poruszania się na rynku pracy. Pracodawca natomiast nie ponosząc kosztów będzie mógł ukształtować młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy według własnych potrzeb i tym samym zatrudniając część z nich w przyszłości, zredukować koszty rekrutacji.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ