Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Poruszanie się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych

Poruszanie się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych
Poruszanie się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ – Starostę Włocławskiego.

Zezwolenie kategorii I

Poruszając się po drogach publicznych:

 • pojazdem wolnobieżnym np. kombajnem
 • ciągnikiem rolniczym
 • zespołem pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej

 posiadający następujące parametry: 

 • długość, wysokość oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych
 • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi
 • szerokość nie przekracza 3,5 m.

·        Zezwolenie jest wydawane na 12 miesięcy

Opłata: 100,00 zł.

Uwaga! Zezwolenie nie uprawnia do przejazdu po drogach ekspresowych
i autostradach.

 

Zezwolenie kategorii II

Przejazd po drodze publicznej pojazdem o większych gabarytach niż standardowe o:

 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
 • szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
 • długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu

- 23 m dla zespołu pojazdu

 • wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Opłaty :

 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy