Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

XXVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku
Starosta włocławski - Roman Gołębiewski, podczas XXVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Głównym tematem dzisiejszej XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku było zatwierdzenie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego

Zostały określone zadania, na które będą przeznaczone środki PFRON w 2021, tak aby jak najszybciej rozpatrzeć wnioski osób zainteresowanych wsparciem.  

Rada Powiatu zatwierdziła również niezbędne zmiany wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2021. Zmiany te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem koncepcji Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji oraz opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi Stary Brześć - Polówka i kilku odcinków chodników i przejść dla pieszych.

Kolejne punkty porządku obrad poświęcone były przyjęciu przez Radę Powiatu sprawozdań z realizacji zadań zrealizowanych w 2020 roku, do których należy:

  • Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie Włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławsku.
  • Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego.
  • Informacja dyrektora PCPR we Włocławsku oraz dyrektora PUP we Włocławku z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025.
  • Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
  • Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu we Włocławku.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ