Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu "Rodzina w centrum Etap I"

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu "Rodzina w centrum Etap I"
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu "Rodzina w centrum Etap I"

W dniu 06.03.2024 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rodzina w centrum Etap I”. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.

 

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 

To już czwarta edycja projektu, którą realizuje Powiat Włocławski w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz innymi partnerami projektu.

 

W ramach projektu uczestniczyć można w następujących formach wsparcia:

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – logopedyczne,

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

-terapie rodzinną,

-warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców zastępczych i naturalnych,

-zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,

- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.

 

Projekt skierowany jest do:

 

- rodziny zastępcze,

-rodziny naturalnych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

-kandydatów na rodzinę zastępczą,

-dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,

-usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

-asystentów rodzin,

-kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,

-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Wartość projektu:  47 444 338,63 zł, w tym z dofinansowania 45 072 121, 69 zł.

 

Czas trwania: 01.01.2024 – 31.12.2016 r.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ