Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy
Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy

                                                                             Prestiżowa usługa wkracza do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku                                                                                 

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy

Innowacyjny model obsługi klienta z wykorzystaniem technik

coachingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku

 

Punktem wyjścia do stworzenia innowacyjnego modelu pracy z klientem przy użyciu technik coachingowych, jest spojrzenie na klienta z różnych perspektyw i przekonanie, że zawsze w centrum uwagi podczas pracy doradcy klienta powinien być człowiek, który jest źródłem zasobów, a  zmiana w nim jest nieuchronna.

Coaching to proces polegający na towarzyszeniu klientowi w rozwijaniu jego potencjału. Coach ma być ciekawy klienta, a nie go zmieniać. Coaching to profesja polegająca na wysłuchaniu i motywowaniu ludzi poprzez zadawanie odpowiednich pytań.

Jednym z podstawowych celów coachingu jest wzbudzenie często uśpionej zdolności myślenia i dostrzeżenie swoich potencjałów. Człowiek, który zaczyna myśleć, dociera do samoświadomości, a to prowadzi do świadomego dokonywania zmian. Samoświadomość jest zarówno punktem wyjścia do rozwoju jak  i podstawowym jego narzędziem. Relacja, to jeden z głównych elementów coachingu. Dlatego należy w kontrakcie z klientem bardzo precyzyjnie określić granice i normy oraz wartości dla relacji klienta i coacha tj., np.: poufność, szczerość, zaufanie, itp. Coaching jest synonimem relacji partnerskiej, klienci potrzebują nie tylko profesjonalnej konsultacji, lecz także zwykłej, przyjacielskiej rozmowy.

    Coach pracuje z ludźmi, wspierając ich w sytuacji zmiany. Ponadto wykazuje gotowość do zauważenia drugiego człowieka takim, jakim jest w rzeczywistości.

Doświadczenie zawodowe wielu doradców klienta, wskazuje, że najczęstszymi powodami braku motywacji do podjęcia pracy przez bezrobotnych jest poczucie apatii, zwątpienie, niedostrzeganie istniejących możliwości czy brak właściwej komunikacji pomiędzy doradcą, a klientem. Proces coachingowy może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie, zwerbalizowaniu potrzeb i skuteczniejszej pomocy w powrocie czy wyjściu na rynek pracy.

Dzięki doskonaleniu swoich umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji przez naszych pracowników, dwie doradczynie klienta indywidualnego zdobyły uprawnienia coacha, co daje nam możliwość prowadzenia sesji coachingowych w naszym urzędzie, podnosząc jakość naszych usług, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem nowej kadry. Pamiętając o naszym haśle przewodnim i akronimie: PUPPozwala Uwolnić Potencjał, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nowa usługa zaczęła działać z początkiem lutego 2024 roku. Osoby bezrobotne, które będą chciały wziąć udział w sesjach z coachem będą miały taką możliwość. Oczywiście, spotkania z coachem muszą odbywać się w sprzyjających, komfortowych, ale co najważniejsze zapewniających poufność wypowiedzi warunkach. Mając na uwadze, przede wszystkim dobro naszych klientów został przygotowany specjalny pokój coachingowy, który spełnia wszystkie ww. kryteria.

Sesje coachingowe będą prowadzone w ciągu dwóch dni w każdym tygodniu. Uzgodniono, że dla pierwszego coacha takim dniem będzie środa, zaś dla drugiego czwartek. Wytypowane i zdeklarowane osoby biorą udział w procesie coachingowym, który składa się z 6 sesji, każda sesja trwa 1 godzinę zegarową.

Jesteśmy dumni, że jako jedyny urząd pracy w województwie kujawsko – pomorskim, wprowadziliśmy bardzo luksusową i prestiżową usługę, dostępną bezpłatnie dla zainteresowanych klientów.

W tym miejscu musimy również podkreślić, iż udało nam się nawiązać niezwykle istotną współpracę  z dr Łukaszem Brzezińskim z UKW w Bydgoszczy, autorem książki pt. „Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych”, który będzie służył swoją wiedzą, radą i pomocą w całym procesie wdrażania i ulepszania usługi coachingowej w PUP we Włocławku.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ