Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 904/24 z dnia 4 stycznia 2024 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze

ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2024 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku,

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 35 (sekretariat)

lub nadesłać drogą pocztą na w/w adres.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ