Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON

"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON
"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON

„Strzelnica w powiecie 2024” – konkurs MON

Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku informuje, iż Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną edycję konkursu „Strzelnica w powiecie 2024”
na dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic wirtualnych
i pneumatycznych, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego
. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować
o wsparcie do 300 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do gmin, powiatów i województw. Celem konkursu
jest aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnych oraz dla podmiotów prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą
w dziedzinie obronności państwa, m.in. w szkołach prowadzących klasy  o profilach mundurowych, w szczególności tych które uczestniczą w resortowych projektach edukacyjnych.

Priorytetowo będą traktowane te miejsca na terenie kraju, w których nie ma dostępu do strzelnic klasycznych.

Minister Obrony Narodowej ogłosił dwa nowe Konkursy Ofert pn. „Strzelnica
w powiecie”:

1.     Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR
na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,
a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność
o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

2.     Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR
na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego przez jednostki samorządu terytorialnego wraz
z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Termin składania ofert do 1 marca 2024 r.

Na utworzenie strzelnic samorządy będą mogły pozyskać środki w wysokości do 300 tys. zł. Wkład własny samorządów to minimum 20 proc. całkowitego kosztu inwestycji. Wnioski można składać do 1 marca 2024 r. Zgodnie z regulaminem zadanie może być realizowane od dnia ogłoszenia konkursu, ale tylko w zakresie zadań finansowanych ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to,
że dopuszczalne jest wnioskowanie o środki na zadania rozpoczęte.
Termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2024 r.

Szczegóły ogłoszeń dostępne są pod linkami:

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać, w jednym egzemplarzu,
na adres:

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie

KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024” NR 1/2024/CWCR

lub

KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024” NR 2/2024/CWCR

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, pod numerami telefonów: 261 877 739, 261 824 206, 261 877 721, 261 845 325 oraz pod adresem e-mail: projektstrzelnice@ron.mil.pl

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ