Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Droga powiatowa Lubraniec-Kruszynek przebudowana i uroczyście otwarta!

Droga powiatowa Lubraniec-Kruszynek przebudowana i uroczyście otwarta!
Droga powiatowa Lubraniec-Kruszynek przebudowana i uroczyście otwarta!

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I”

 

11 sierpnia 2023 r. uroczyście otwarto przebudowany ponad 6 km odcinek drogi powiatowej nr 2913C na terenie gminy Lubraniec.

Planowane roboty budowlane objęły:

-poszerzenie bitumiczne jezdni do 6 m, wykonanie poboczy o szerokości 1 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m, budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, budowę oraz przebudowę chodnika o szerokości 2 m, wykonanie peronów przystankowych, wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych, odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, remont istniejących przepustów pod drogą;

-wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na istniejącym oświetleniu ulicznym;

-budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

 

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum:

Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o. o.ul. Krzywa Góra 10, 87-800 Włocławek oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Lux-Dom” Sp. z o. o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 20.743.889,94 zł

Dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga: 11.000.000,00 zł

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ