Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Konsultacje społeczne

projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 24.07.2023r. do 14.08.2023r. do godz. 15:30

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu:

·     w siedzibie Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek

·     w siedzibach wszystkich urzędów Gmin MOF Włocławka, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gmina Miasto Kowal, Gmina Baruchowo, Gmina Choceń, Gmina Boniewo, Gmina Brześć Kujawski, Miasto i Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Izbica Kujawska, Gmina Kowal, Gmina Lubanie, Gmina Lubień Kujawski, Gmina Lubraniec, Gmina Włocławek

·     w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku

oraz na stronie internetowej: http://www.wlof.wloclawek.eu/  i  oficjalnych stronach internetowych Członków Stowarzyszenia WŁOF.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w następujący sposób:

Ø  Pisemnie:

·       za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek oraz do siedziby wszystkich urzędów Gmin MOF Włocławka i siedziby Starostwa Powiatowego wypełnionego formularza konsultacyjnego, w godzinach pracy jednostek (urna w holu głównym);

·       podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami MOF w siedzibach urzędów Gmin MOF Włocławka oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

Ø  Elektronicznie:

·       poprzez uzupełnienie i przesłanie interaktywnego formularza konsultacji społecznych poprzez platformę konsultacyjną  na stronie https://forms.gle/b3qvTKDWhQZd9EacA oraz zamieszczonego na stronach internetowych Członków Stowarzyszenia WŁOF

·       za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza konsultacyjnego na adres: biuro@wlof.wloclawek.eu

 

Ø  Ustnie:

·       w ramach bezpośredniego kontaktu z zespołem projektowym Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w siedzibie Biura Stowarzyszenia WŁOF, ul. Brzeska 15 we Włocławku

·       podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami MOF Włocławka

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

·       24.07.2023r. w godz. 10:30 – 12:30, siedziba: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54

·       24.07.2023r. w godz. 13:30 – 15:30, siedziba: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 3

 

·       25.07.2023r. w godz. 10:00 – 12:00, siedziba: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4

·       25.07.2023r. w godz. 16:00 – 18:00, siedziba: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2

·       26.07.2023r. w godz. 13:00 – 15:00, siedziba: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszalka Piłsudskiego 32

·       27.07.2023r. w godz. 12:00 – 14:00, siedziba: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12

·       28.07.2023r. w godz. 11:00 – 13:00, siedziba: Urząd Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28

·       31.07.2023r. w godz. 12:00 – 14:00, siedziba: Urząd Miasta Kowal, ul. Piwna 24

·       01.08.2023r. w godz. 14:00 – 16:00, siedziba: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7

·       04.08.2023r. w godz. 12:00 – 14:00, siedziba: Dom Seniora w Lubieniu Kujawskim, ul. 1 Maja 44

·       07.08.2023r. w godz. 12:00 – 14:00, siedziba: Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Plac Władysława Łokietka 1

·       08.08.2023r. w godz. 13:00 – 15:00, siedziba: Urząd Miejski w Lubrańcu, ul. Brzeska 29

·       08.08.2023r. w godz. 17:00 – 19:00, siedziba: Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13

·       09.08.2023r. w godz. 13:00 – 15:00, siedziba: Urząd Gminy Lubanie, Lubanie 28a

·       10.08.2023r. w godz. 11:00 – 13:00, siedziba: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą rozpatrywane.

Uwagi bez wymaganych informacji o Zgłaszającym nie będą rozpatrywane.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, zostanie zamieszczone na stronie internetowej <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial Narrow',sans-serif; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-la<

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ