Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 739/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 35 (sekretariat) lub nadesłać drogą pocztą na w/w adres.

 

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ