Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III
Program wyrównywania różnic między regionami III

„Program wyrównywania różnic między regionami III” rok 2023

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.     Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2.     Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

3.     Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

4.     Obszar D – likwidacja barier transportowych.

5.     Obszar E -  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

6.     Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

7.      Obszar G – skierowanie do powiatów  poza algorytmem dodatkowych środków  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 

Adresaci programu:

1)    obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)    obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)    obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D i F  przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68 w terminie do 03 lutego  2023r.  Wnioski w ramach obszaru A i E projektodawca składa bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w trybie ciągłym

 

Więcej informacji o programie jak również druki wniosków dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl 

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ