Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

XXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku
XXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

W dniu wczorajszym odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu we Włocławku. Rada Powiatu wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Miasta Włocławek lokali nr 3 i 4 w budynku przy ul. Brzeskiej 15 we Włocławku, w zamian za nieodpłatne przekazanie nieruchomości, na której znajduje się parking przed nowym budynkiem starostwa przy ul. Stodólnej 68.

Ponadto Rada zajęła się następującymi sprawami:

- przyjęto "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2018 - 2019",
- przyjęto "Program współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok",
- ustalono linie komunikacyjne w publicznym transporcie drogowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski,
- wprowadzono niezbędne zmiany w budżecie powiatu m. in. przyjęto środki na realizację rządowego programu "Aktywna tablica".

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ