Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz -Kłóbka-Chodecz etap II

W dniu 18 marca 2022 r. Powiat Włocławski zawarł umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Włocławski uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania zadania: 14.000.000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 27.517.913,95 zł.

Termin wykonania zadania wynosi do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcą zadania jest Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław.

Długość odcinka drogi objętego inwestycją wynosi 10,267 km. Rozbudowywany odcinek rozpoczyna się w miejscowości Modlibórz, na skrzyżowaniu z DK91 i kończy w turystycznej miejscowości Chodecz. Droga ma bezpośredni dostęp do skansenu w Kłóbce i stanowi alternatywę dojazdu do terenów inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim i Kowalu. W ramach rozbudowy drogi przewiduje się wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, poszerzenie drogi na całym odcinku, wykonanie chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Celem inwestycji jest  poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy dla ruchu samochodowego oraz ruchu rowerowego i pieszych.

Zadanie (zakres robót budowlanych) w szczególności obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego,

- wykonanie poszerzeń ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników z kostki brukowej,

- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie utwardzonego pobocza z kostki kamiennej,

- remont istniejących przepustów,

- reprofilacja istniejących rowów,

- wykonanie murów oporowych typu „L”,

- budowa przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami,

- wykonanie kładki dla pieszych,

- remont ustroju nośnego na jazie Kłóbka,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- demontaż istniejących słupów oraz opraw oświetleniowych,

- wykonanie słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami typu LED,

- budowa linii kablowej oświetleniowej,

- budowa skrzynek oświetleniowych,

- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ