Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.      Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2.      Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

3.      Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

4.      Obszar D – likwidacja barier transportowych.

5.      Obszar E -  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

6.      Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

7.       Obszar G – skierowanie do powiatów  poza algorytmem dodatkowych środków  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu:

1)    obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)    obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)    obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D i F  przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68 w terminie do 04 lutego  2022r. (tel. 54 230-46-29). Wnioski w ramach obszaru A i E projektodawca składa bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w trybie ciągłym

Więcej informacji o programie jak również druki wniosków dostępne na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ