Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały opisane w Uchwale Nr XX/177/20
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (treść w załączniku).

Zarząd Powiatu na ten cel w 2022 roku przeznaczył kwotę 300.000,00 zł.
Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2022 r.

Formularz wniosku jest dostępny w załączniku. 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ