Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku  uchwałą nr 550/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

o charakterze ponadgminnym

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2022 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku,

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 35 (sekretariat)

lub nadesłać drogą pocztą na w/w adres.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ