Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku
Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Powiat Włocławski uzyskał dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” w wysokości 700.000,00 zł., przy wkładzie własnym w wysokości 175.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w dniu 10 listopada 2021 r. podpisano z firmą TIMKO Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa umowę Nr ZP.273.1.18/56/2021, w ramach której zapewniono dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego HOLOGIC model Selenia Dimensions 3D (rok produkcji 2021) oraz przeszkolenie personelu medycznego.

Koszt całkowity zadania wyniósł 850.374,00 zł. w tym wartość dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa to 680.299,20 zł. a wkład własny powiatu 170.074,80 zł.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ