Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Odbiór drogi powiatowej nr 2831C Topólka - Lubraniec

Odbiór drogi powiatowej nr 2831C Topólka - Lubraniec
Odbiór drogi powiatowej nr 2831C Topólka - Lubraniec

W dniu 11 października 2021 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. – Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Roman Gołębiewski starosta włocławski, Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aneta Jędrzejewska członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stanisław Budzyński - burmistrz Lubrańca, Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku oraz Marcin Mozgowiec przedstawiciel wykonawcy. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubraniec. Odcinek objęty przebudową, o długości 6,2 km, przebiega przez miejscowości: Rabinowo, Korzeszynek, Lubraniec.

W ramach prac budowlanych wykonano:

 •   przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 6,0m;
 • przebudowę poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego;
 • przebudowę wlotów na skrzyżowaniach z drogą powiatową i drogami gminnymi,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
 • budowę i przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;
 • przebudowę zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
 • regulację i odmulenie rowów przydrożnych;
 • remont przepustów drogowych;
 • wprowadzono stałą zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Całkowity koszt realizacji zadania 9 496 878,00 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 50% wydatków kwalifikowanych, czyli kwotę 4 711 039,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o. z Inowrocławia. 

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ